11.11.2021 - 11.11.2021
Typ akce: Workshop

Dne 11.11.2021 se uskutečnilo online setkání českých a rakouských školních tříd. Školní třídy představily zvláštnosti své školy ve vlastnoručně vytvořeném videu a mohly se zúčastnit workshopů na téma digitalizace.

Dne 11.11.2021 se uskutečnilo přeshraniční setkání našich partnerských škol z České republiky a Vídně. 

Třídy ve třídách vytvořily video o zvláštnostech své školy, které bylo na akci prezentováno během úvodu. Žáci byli velmi kreativní a dokázali působivě předvést své dovednosti v oblasti práce s mediální technikou a digitálními technologiemi.


Ve druhé části akce měli studenti možnost zúčastnit se různých workshopů na téma digitalizace. V duchu přeshraniční myšlenky navštívily české školní třídy dílny rakouských poskytovatelů, jako jsou Technisches Museum Wien, Ars Electronica a Vienna Business Agency. Vídeňští žáci měli možnost zúčastnit se online kurzů nabízených českými společnostmi Prototypi a Czechitas.

Žáci prožili zábavné odpoledne a měli možnost dozvědět se nové věci o digitalizaci v zajímavých workshopech.


Gratulujeme všem třídám k úspěšnému návrhu a prezentaci videí a děkujeme firmám za vzdělávací workshopy!

Galerie