17.06.2021 - 18.06.2021
Typ akce: Konference

Vedoucí partner byl pozván, aby představil projekt DigiMe na 9. mezinárodní konferenci zúčastněných stran PA9 strategie EU pro Podunají s podnázvem: „Posílené Podunají prostřednictvím digitalizace, inkluze a vzdělávání“. Konference se konala17. a 18. června se zajímavými diskusemi a prezentacemi. Náš projekt byl představen v panelové diskusi č. 1 "Podpora digitálních dovedností a kompetencí v Podunají." Konferenci pořádá Ministerstvo školství a vědy Ukrajiny ve spolupráci se Spolkovým ministerstvem práce a Spolkovým ministerstvem školství, vědy a výzkumu Rakouské republiky, Ukrajinským institutem pro mezinárodní politiku, sociálním výzkumem L&R a OeAD– Rakouská agentura pro vzdělávání a internacionalizaci. Velké díky organizátorům akce!

Galerie