30.03.2020
Typ akce: Seminář

Téma: Rozvoj digitálních kompetencí ve školách Místo: SKYPE Představení PhDr. Ondřeje Neumajera, tutora přednášky a webináře projektu DigiMe (Koordinace M. Metelková) PhDr. Neumajer zahájil webinář rekapitulací základních bodů video přednášky uveřejněné 23.3.2020 na youtube a vyhodnotil jednotlivé odpovědi k přiloženým otázkám. Prostřednictvím menti.com položil několik otázek, na které obratem účastníci odpovídali, následně okomentoval odpovědi účastníků a průběžně reagoval na otázky kladené účastníky v chatu. Lektor shrnul současnou úroveň digitální gramotnosti a využívání digitální techniky v českém školství, vysvětlil závěry výzkumu ČSI k využívání DT v MŠ, ZŠ a SŠ ČR a seznámil s cíli MŠMT na revizi RVP se zaměřením na komplexní a soustavné zvyšování digitální gramotnosti a informatického myšlení žáků v rámci všech předmětů. Další termíny a témata webinárů: 27.04.2020 - Výuka na dálku - příklady ze škol, 27.05.2020 - Vzdělávání na dálku v ZŠ a SŠ – hlavní zjištění a inspirace do budoucna

Galerie