14.09.2020
Typ akce: Workshop

Zahájení workshopů kódování pro učitele vedených Evropskou kanceláří a předání micro: bitů účastníkům.

Základní workshop dvoudílné série slouží k tomu, aby se pedagogové zbavili strachu z kódování a techniky a nasbírali první zkušenosti s programováním.

V interních kurzech dalšího vzdělávání přímo v budově školy se učitelé IT, ale i kolegyně a kolegové z dalších předmětů seznámí se základy kódování. Praktické příklady a doprovodný pracovní sešit umožní i začátečníkům zajímavý vstup.

Online tutoriály a pracovní listy ke stažení zjednodušují přípravu výuky a slouží jako pomoc žákům i učitelům ve fázi procvičování mezi základním a pokročilým workshopem.

 

Základní workshop - 14.09.2020: Pilotní škola MIM Wendstattgasse

Základní workshop - 23.09.2020: Pilotní škola MSi Feuerbachstraße

Galerie