09.06.2022
Typ akce: Konference

Dne 9. června 2022 se v Brně uskutečnila závěrečná akce projektu DigiMe se zajímavými prezentacemi partnerů projektu, prezentacemi školních projektů a panelovými diskusemi odborníků.

Dne 9. června 2022 se v Brně v hotelu Passage uskutečnila závěrečná akce projektu Interreg DigiMe - Digitální a mediální kompetence pro žáky a učitele - za účasti více než 100 hostů z oblasti politiky a vzdělávání.

Na začátku akce hosty přivítala projektová manažerka vedoucího partnera Ředitelství pro vzdělávání ve Vídni Camilla Osmera-Zagorski, ředitel pořádajícího Střediska volného času Lužánky Jan Ondroušek a koordinátorka projektu Peregrina Štípová a koordinátorky projektu Markéta Metelková z Vysočina Education a Kristina Wrohlich z Vienna Business Agency. Účastníkům akce zaslali videozdravice ředitel odboru školství vídeňského ředitelství pro vzdělávání Heinrich Himmer, vedoucí evropské kanceláře vídeňského ředitelství pro vzdělávání Caroline Jäckl a poslanec a náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Jiří Nantl.
Po představení projektu projektovým manažerem vedoucího partnera a prezentaci hodnocení projektu proběhlo první diskusní kolo na téma "Strategie digitálního vzdělávání 2030+ v Rakousku a České republice" za účasti následujících odborníků: Za českou stranu se zúčastnila vedoucí oddělení digitálního vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Lucie Gregůrková a Anna Stočesová, členka rady oddělení, dále Barbora Bühnová, proděkanka Fakulty informatiky Masarykovy univerzity, a Karel Kouřil, člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace, a za rakouskou stranu odborník Stephan Waba, zástupce vedoucího oddělení pro didaktiku IT na Spolkovém ministerstvu školství, vědy a výzkumu.
Po společném obědě byly v druhé části akce představeny jednotlivé školní projekty a školní dílny partnerů projektu. Poté v dalším kole přednášek diskutovali odborníci z oboru Jiří Průša, zakladatel 3D tisku, Václav Muchna, generální ředitel a předseda představenstva společnosti YSoft, a koordinátor FabLabu Tomáš Mejzlík na téma "Vzdělávání v 21. století".

Po závěrečných projevech jednotlivých partnerů byl ještě dostatek příležitostí k trvalému navazování kontaktů s odborníky z praxe a z oblasti politiky a vzdělávání. Na všechny účastníky udělaly výstupy projektu DigiMe pro školy v regionech programu velký dojem a byli nadšeni jednotlivými školními projekty. Odborníci potvrdili velký úspěch projektu při předávání kompetencí učitelům a žákům v oblasti kódování a doporučili, aby na základě této přeshraniční spolupráce v programu Interreg V-A AT-CZ byla v budoucnu realizována další hodnotná spolupráce a projekty.

Galerie