06.12.2021 - 10.12.2021

Typ akce: Workshop
30.09.2021 - 01.10.2021

Typ akce: Workshop
20.09.2021
Kurzy probíhají hravou formou v uvolněné atmosféře jako zájmová aktivita. Začátečníci – důraz na běžná konverzační témata, pokročilí – zaměření na firemní a obchodní němčinu. Účastníci kurzů pojedou na dvoudenní exkurzi do rakouských firem. Kroužky probíhají v rámci projektu Profesní flexibilita a její implementace/ Professionelle Flexibilität und ihre Implementierung
Typ akce: Ostatní
03.09.2021
Se začátkem školního roku jsme uskutečnili další projektovou schůzku. Připravujeme aktivity na nový školní rok 2021/2022 a těšíme se na naše žáky v České republice i v Rakousku
Typ akce: Školení
26.06.2021 - 30.09.2021
Ve dnech 26. 6. – 30. 6. 2021 proběhne v rámci projektu první Business Week. Proběhne spolupráce přeshraničních žákovských týmů (online spolupráce s rakouským partnerem) a setkáme se s odborníky z praxe
Typ akce: Workshop
27.05.2021
Ve čtvrtek 27. 5. 2021 od 12:00 proběhne v prostředí MS Teams – online přednáška v angličtině v rámci projektu Profesní flexibilita a její implementace na téma Startup environment comparison between South Korea and the Czech Republic. Přednášející: Ing. Jan Maleninský Ing. Jan Tročil, MA Bc. Dominika Hrušková
Typ akce: Prezentace
21.04.2021
Dne 21. 4. 2021 se uskutečnilo setkání zástupců firem v rámci projektu INTERREG ATCZ218 Profesní flexibilita a její implementace. Zástupce vybraných firem jsme seznámili s již realizovanými aktivitami projektu a s plány do budoucna. Zdůrazněna byla důležitost zapojení aplikační sféry do středoškolském vzdělávání. O praxích v partnerských firmách informovali paní Ing. Opekarová, Ph.D. spolu s panem Bc. Janem Pumprem. Zástupci firem naopak hodnotili dosavadní spolupráci s naší školou. Ředitelka školy, paní doc. PhDr. Lenka Hrušková, Ph.D. zdůraznila důležitost spolupráce s firmami a přínosy praxe v podnicích pro naše žáky.
Typ akce: Workshop
02.03.2021
V úterý 2. března 2021 se uskutečnilo setkání projektového týmu v prostorách COP Sezimovo Ústí za online účasti rakouského partnera HAK/HAS Perg. Hlavním úkolem jednání bylo naplánování výměnných exkurzí, kurzu češtiny, kurzu němčiny a společného businessweeku pro žáky obou škol pro období březen – prosinec 2021. Při plánování aktivit v tomto roce se řídíme aktuálními pokyny v rámci řešení pandemie způsobené Covid-19.
Typ akce: Konference
01.12.2020
Žákovské týmy se v Pergu i v Sezimově Ústí od března 2020 v rámci teoretické přípravy připravovaly na prosincový businessweek, při kterém mělo dojít k praktické aplikaci získaných poznatků o úskalích a rozdílech založení firmy v Čechách a Rakousku. Lektorky a lektoři a zároveň zástupci firem zapojených v projektu směrovali žáky při jejich rešerši a zpracovávání dílčích témat, dávali jim podněty a žáci s nimi konzultovali svá „proč“ a „co kdyby“. Businessweek škrtla z našeho kalendáře druhá vlna koronaviru, přesto vznikl již koncept a především sada návodných otázek a témat, která přiblíží rakouským žákům proces založení firmy v Česku a naopak žáci z Čech si uvědomí, co je při podnikání a zakládání firmy v Rakousku jinak než v Česku.
Typ akce: Workshop
11.11.2020
Od května se zájemci o kurz češtiny těšili na týdenní kurz plný her, kvízů, písniček, filmů a ochutnávek české gastronomie.
Typ akce: Workshop
05.11.2020
Ve čtvrtek 5.11. od 11 hodin MS Teams – online přednáška v angličtině v rámci projektu Profesní flexibilita na téma Lean startup – Silicon Valley methodology helping founders to start successful new company.
Typ akce: Seminář
22.10.2020
Tento měsíc měli naši žáci v rámci projektu INTERREG Profesní flexibilita vyjet do Rakouska, navštívit partnerskou školu v Pergu a absolvovat dvě exkurze v rakouských firmách. Člověk míní, koronavirus mění. A tak jsme se alespoň mohli virtuálně ze svých domovů zúčastnit přednášky profesora Hofstadlera Crosscultural Management in CZ and AUT, která byla přenášena z auly obchodní akademie v Pergu, a mohli jsme sledovat, jak se rakouští žáci zapojovali do interaktivní části přednášky o českých dějinách a jejich styčných bodech s těmi rakouskými.
Typ akce: Seminář
03.07.2020
V pátek 3. července 2020 proběhlo první pokoronavirové setkání projektového týmu u rakouského partnera – na HAK/HAS v Pergu. Hlavním úkolem jednání bylo naplánování výměnných exkurzí, kurzu češtiny a společného businessweeku pro žáky obou škol pro období září – prosinec 2020. Všichni doufáme, že naplánované aktivity budeme moci uskutečnit!
Typ akce: Konference
06.06.2020
Náš projektový tým spolu s rakouským partnerem byl od začátku na seznamu hostů, do poslední chvíle jsme doufali, že naši partneři z Pergu se budou moci sobotní akce zúčastnit a budeme moci společně prezentovat náš projekt a pohovořit se zástupci z jihočeských firem, ale nyní je jasné, že uzavření hranic zatím naše společné setkání ještě posune.
Typ akce: Školení
02.03.2020 - 04.03.2020
Ve dnech 2. – 4. března proběhne v Černovicích u Tábora zahajovací školení projektového týmu.
Typ akce: Školení