05.12.2022 - 06.01.2023
"V týdnu od 5. do 9. prosince jsme navštívily mateřskou školu v Drosendorfu. Zpočátku jsme byly trochu nervózní z komunikace v němčině, ale v tak krásném prostředí to netrvalo dlouho. Celý týden jsme si s dětmi hrály a získávaly nové zkušenosti. Kolektiv školky byl velmi přátelský a milý. Když jsme něco potřebovaly, pomohly nám.
Typ akce: Ostatní
19.10.2022
Dne 19.10.2022 pozvali partneři projektu EduSTEM hosty na Závěrečnou konferenci do hotelu Campus v Hornu. Přibližně 150 hostů se společně ohlédlo za zrealizovanými aktivitami a úspěchy projektu EduSTEM a oslavilo jeho brzké ukončení. Projekt běží od listopadu 2019 a skončí v prosinci 2022. Pod motem „BEST OF EduSTEM“ prezentovali partneři projektu obsah, výsledky a události projektu. Kromě toho byly představeny vzniklé materiály a produkty. Tohoto projektu se zúčastnilo celkem 213 vzdělávacích institucí s více než 4 000 dětmi a žáky ročně.
Typ akce: Konference
19.09.2022 - 22.09.2022
Ve dnech 19.-22. září 2022 odcestovala do Berlína delegace přibližně 15 účastníků z řad projektových partnerů, aby v rámci dvou největších a nejznámějších iniciativ v oblasti vzdělávání STEM v německy mluvících zemích, konkrétně v Domě malých badatelů (Haus der kleinen Forscher) a v Klax Pädagogik, společně dosáhly dalšího šíření vytvořených jazykových materiálů v rámci projektu EduSTEM v německy mluvících zemích.
Typ akce: Ostatní
21.07.2022
Toto mohli sdělit žáci a žákyně 8. a 9. tříd do projektu zapojených základních škol rodičům a prarodičům po absolvování programu s názvem “Chemie zábavně“, který si připravil lektor pan PhDr. Tomáš Kudrna.
Typ akce: Ostatní
13.06.2022 - 14.06.2022
Dne 13. a 14.06.2022 vyrazilo kouzelné auto "Polybus", které kříží především silnice Jihomoravského kraje, také do okresu Mistelbach. Tato speciálně upravená dodávka navštívila dolnorakouské mateřské školy v Mistelbachu, Kottingneisiedlu, Lanzendorfu a v Laa an der Thaya. Ve svém nitru ukrývá spoustu pomůcek (pilky, vrtačky, pájky, 3D pera, akunářadí, termolis, atd.).
Typ akce: Ostatní
08.06.2022
Dne 08.06.2022 navštívili pedagogové z České republiky vídeňský Dům hudby. Skupina si prohlédla samotné zařízení, interaktivní výstavní místnosti a různé způsoby, jak se děti mohou hravou a zábavnou formou seznámit s tématem zvuku a akustiky.
Typ akce: Ostatní
31.05.2022
„Inovativní vzdělávání aneb Vzdělávání potřebuje inovace!“ – toto bylo motto sympozia, které bylo organizováno institucí Wiener Kinderfreunde ve spolupráci s Evropskou kanceláří ředitelství školství za Vídeň a které se konalo dne 31.05.2022 v rámci projektů BIG_inn AT-HU a EduSTEM AT-CZ.
Typ akce: Ostatní
30.05.2022 - 02.06.2022
Na čtyřdenním badatelském kempu projektu EduSTEM u vodní elektrárny Sedlice na Vysočině na přelomu května a června společně bádali čeští a rakouští žáci základní školy. Celkem jich bylo 40 a byli ze 4.třídy vídeňské základní školy a primy (6. třídy) pelhřimovského gymnázia. Součástí programu přeshraničního badatelského kempu byly semináře, workshopy a další aktivity pod širým nebem.
Typ akce: Ostatní
11.05.2022
Na přeshraničním a meziprojektovém online semináři " Badatelské dialogy v mateřských školách" se účastníci projektu dozvěděli, jak mohou prostřednictvím dialogů doprovázet výukové procesy obecně a při výuce přírodovědy.
Typ akce: Seminář
28.03.2022 - 30.06.2022
Po více než dvou letech omezení kvůli Covid-19 byla radost vyrazit s dětmi a žáky na výlet a navštívit zajímavá místa tzv. regionální potenciály.
Typ akce: Ostatní
26.01.2022
Interaktivní exponáty, zábavné show, naučné projekce – nejen to čekalo na žáky 5 projektových škol, které se vydaly na podzim 2021 do plzeňské Techmanie. Toto science centrum pomáhá u návštěvníků nacházet a rozvíjet osobní vztah k vědě a technice. Ne jinak tomu bylo i u nás. Spoustu věcí už známe z fyziky a chemie, přesto vidět na vlastní oči, zažít na vlastní kůži, vyzkoušet si prakticky a osahat je právě to, co doplňuje teoretickou školní výuku a pomáhá pochopit a zapamatovat si.
Typ akce: Ostatní
18.01.2022
Dne 18.01.2022 se v rámci projektu EduSTEM konal přeshraniční webinář na téma „Jak se vypořádat s odporem?“, který byl v rámci projektu vyvinut dle potřeb vedoucích pracovníků vzdělávacích institucí.
Typ akce: Workshop
11.01.2022
Od října 2021 probíhají v jihočeských mateřských a základních školách projektové dny s tématem Mikroskopování.
Typ akce: Ostatní
25.11.2021
V rámci tří synergických projektů EduSTEM (Education in Science, Technology, Engineering and Mathematics, ATCZ220), BIG_inn AT-HU (Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu AT-HU_inovativní, ATHU129) a BIG_ling SK-AT (Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu SK-AT_bilinguální, V801) byla na úrovni projektového managementu realizována evaluace intelektuálního kapitálu s názvem „BIG_STEM+“, na které se podílelo všech 15 projektových partnerů z Rakouska, České republiky, Slovenska a Maďarska. Výstupem této evaluace je komplexní zpráva, která bude zveřejněna na webových stránkách oddělení Mateřských škol úřadu zemské vlády Dolního Rakouska.
Typ akce: Ostatní
16.11.2021
Nedávno proběhl digitální přeshraniční badatelský den pro děti. Společně s pedagogickými pracovníky proběhlo bádání, experimentování a pozorování před Notebooky a počítači.
Typ akce: Ostatní
01.11.2021
Společně se Slunečním světem Großschönau jsme 2. listopadu 2021 uspořádali online exkurzi pro české pedagožky a pedagogy.
Typ akce: Ostatní
22.09.2021
Dne 22.09.2021 se konalo mezinárodní onlinové sympozium s názvem „STEM a jazykové vzdělávání“ (STEM = science, technology, engineering, mathematics). Toto sympozium bylo organizováno vedoucím partnerem (oddělení mateřských škol zemské vlády Dolního rakouska) v rámci třech synergických projektů EduSTEM, BIG_inn AT-HU a BIG_ling SK-AT.
Typ akce: Ostatní
18.08.2021
Propojení formálního a neformálního vzdělávání
Typ akce: Ostatní
18.06.2021
Dne 18.06.2021 proběhla online praxe mezi žáky a pedagožkami pedagogických škol BAfEP Mistelbach a Vyšší odbornou školou sociální a Střední pedagogickou školou Prachatice.
Typ akce: Ostatní
27.05.2021
Na online Odborné konferenci projektu EduSTEM byl představen inovativní program, který v rámci kooperačního programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika podporuje přeshraniční spolupráci mezi projektovými partnery regionu Dolního Rakouska, Vídně, jižních Čech, Vysočiny a jižní Moravy. Projekt se zaměřuje na jazykové vzdělávání a vytváření sítí ve všech regionech projektu na různých úrovních v oblasti STEM - matematika, informatika, přírodní vědy, technika.
Typ akce: Konference
11.05.2021
Kdo je skřítek Waldi a kde se vzal? Byl to nápad expertky pro MŠ PP3 Vysočina Education Venduly Boučkové, která vytváří zajímavé materiál pro práci s dětmi v mateřské škole.
Typ akce: Ostatní
05.03.2021
Evropské cizojazyčné centrum evropské rady (EFSZ/ECML) a sdružení EFSZ jsou v Rakousku významnými strategickými partnery synergických projektů EduSTEM AT-CZ, BIG_inn AT-HU a BIG-ling SK-AT. Centrum ECML evropské rady nabízí příležitost vnést do projektů evropskou úroveň a evropské jazykové inovace a současně šířit nový obsah projektu na evropské úrovni.
Typ akce: Ostatní
19.01.2021
V rámci synergických projektů BIG_inn (AT-HU) a EduSTEM (AT-CZ) vznikne jako společný přeshraniční a meziprojektový produkt Příručka pro udržitelné řízení inovací a vedení ve vzdělávacích institucích.
Typ akce: Ostatní
02.12.2020
Náš projekt EduSTEM se společně se synergickými projekty BIG_inn AT-HU a BIG_ling SK-AT zúčastnil evaluace intelektuálního kapitálu. Tato evaluace ukáže všem zúčastněným organizacím a zúčastněným stranám, čeho EU projekty dosáhly, jak se navýšiliy znalosti a bilanci 3 dimenzí (lidského-, strukturního- a vztahového kapitálu) intelektuálního kapitálu celé sítě. Dále bude zviditelněn cenný intelektuální kapitál, který vznikl prostřednictvím již realizovaných a stávajících projektů EU.
Typ akce: Ostatní
02.07.2020 - 03.07.2020

Typ akce: Seminář
17.06.2020
Teschl-Hofmeister/ Eichtinger: Přeshraniční projekty EU pro osvojení si sousedních jazyků
Typ akce: Tisková zpráva
03.06.2020 - 04.06.2020
S velkým potěšením jsme v Jihočeském kraji zahájili postkoronavirové období prezenčním seminářem pro budoucí lektorky a lektory badatelských aktivit, které budou základní školy zapojené do projektu nabízet pro své žáky formou volitelného kroužku od nového školního roku 2020/21. Pozvání do Českých Budějovic přijal pan lektor PhDr. Tomáš Kudrna, který okouzlil účastníky svým širokým spektrem znalostí, bohatými zkušenostmi, neutuchajícím zájmem o přírodní vědy i snahou o popularizaci vědy mezi malými dětmi a náctiletými.
Typ akce: Seminář
29.04.2020

Typ akce: Ostatní
09.03.2020

Typ akce: Workshop
24.02.2020
V procesu řízení změn nebo při zavádění nových projektů hraje klíčovou roli management pedagogických institucí, který významně ovlivňuje úspěšnost projektů.
Typ akce: Ostatní