21.07.2022
Typ akce: Ostatní

Toto mohli sdělit žáci a žákyně 8. a 9. tříd do projektu zapojených základních škol rodičům a prarodičům po absolvování programu s názvem “Chemie zábavně“, který si připravil lektor pan PhDr. Tomáš Kudrna.

Projektový den formou soutěže týmů s sebou přinesl 8 praktických a teoretických úloh z problematiky přírodních věd. Před zahájením soutěže si jednotlivé týmy určily svůj název a vytvořily si vlajku. Následovalo přemýšlení o jevech z různých úhlů, hloubání nad běžnými situacemi, které zažíváme dnes a denně, jen si je člověk nespojí se zákonitostmi z oblasti přírodních věd. Řešení, kdy bylo potřeba spojit kreativitu s racionálním myšlením, teorii s praxí, přírodovědné gramotnosti s ostatními dovednostmi, nebylo vždy lehké vymyslet. Každá z úloh vyžadovala jiný druh schopností a znalostí, každý člen týmu byl potřeba, účastníci si mimo jiné museli rozvrhnout práci, společně komunikovat, spolupracovat.

Na vítěze čekala odměna v podobě drobných upomínkových předmětů s logem EU a programu Interreg, všichni však prožili den plný zajímavých aktivit, nevšedních forem učení a radosti z vlastního úspěchu.

Galerie