02.12.2020
Typ akce: Ostatní

Náš projekt EduSTEM se společně se synergickými projekty BIG_inn AT-HU a BIG_ling SK-AT zúčastnil evaluace intelektuálního kapitálu. Tato evaluace ukáže všem zúčastněným organizacím a zúčastněným stranám, čeho EU projekty dosáhly, jak se navýšiliy znalosti a bilanci 3 dimenzí (lidského-, strukturního- a vztahového kapitálu) intelektuálního kapitálu celé sítě. Dále bude zviditelněn cenný intelektuální kapitál, který vznikl prostřednictvím již realizovaných a stávajících projektů EU.

Výsledek by měl vytvořit transparentnost o rozvinutých hodnotách a kompetencích, jak interně pro zúčastněné organizace, tak i externě, pro zúčastněné strany a finanční poskytovatele, vytvořit region projektu a identifikovat nové budoucí přístupy. Prostřednictvím přeshraničních sítí a spolupráce také přispěje k posílení mobility i regionální identity mladých vícejazyčných lidí, k odstraňování překážek mezi regiony, a k celkové podpoře dlouhodobého hospodářského růstu a udržitelného rozvoje.

V rámci této evaluace se uskutečnily tři přeshraniční workshopy pro partnerské organizace projektu a pro externí odborníky. Tyto workshopy umožnily společnou definici cílů, identifikaci intelektuálního kapitálu a zprostředkování specifických informací o projektech, které byly vyžadovány pro přípravu evaluační zprávy intelektuálního kapitálu.

Souhrn všech výsledků se momentálně vyhodnocuje.

Galerie