25.11.2021
Typ akce: Ostatní

V rámci tří synergických projektů EduSTEM (Education in Science, Technology, Engineering and Mathematics, ATCZ220), BIG_inn AT-HU (Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu AT-HU_inovativní, ATHU129) a BIG_ling SK-AT (Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu SK-AT_bilinguální, V801) byla na úrovni projektového managementu realizována evaluace intelektuálního kapitálu s názvem „BIG_STEM+“, na které se podílelo všech 15 projektových partnerů z Rakouska, České republiky, Slovenska a Maďarska. Výstupem této evaluace je komplexní zpráva, která bude zveřejněna na webových stránkách oddělení Mateřských škol úřadu zemské vlády Dolního Rakouska.

Dne 25. 11. 2021 se uskutečnilo přeshraniční a meziprojektové online setkání, na kterém byly představeny hlavní výsledky a výstupy evaluace. Kromě projektových partnerů se tohoto setkání zúčastnili regionální koordinátoři a zástupci přeshraničních programů Interreg z Dolního Rakouska, Vídně, Burgenlandu, České republiky, Slovenska a Maďarska.

Prezentace nejdůležitějších výsledků evaluace byla nahrána a je ZDE k dispozici.