18.11.2020
Typ akce: Ostatní

Český překlad informačního videa:

Dolnorakouská jazyková ofenzíva je výjimečný ukázkový projekt. Nabízí dětem a mladým lidem v našich příhraničních regionech možnosti, jak mohou v různých oblastech převzít jazykové znalosti našich sousedů a využít je pro sebe samotné. Jde o možnosti v mnoha oblastech – v oblasti přírody, ekonomie, dále možnosti v oblasti vzdělávání a života celkově, o rozšíření a zlepšení svých znalostí a poté jejich využití pro vlastní budoucnost.

Od roku 2016 jsme v úzkém kontaktu s Maďarskem, Českou republikou a Slovenskem a zahájili jsme projekty v rámci operačního programu Interreg. S Maďarskem a Českou republikou již realizujeme nové projekty. Se Slovenskem dojde po dokončení stávajícího projektu k podání projektu nového. Budoucnost není „jen“ v osvojování jazyků sousedních zemí, ale také v rozvoji dovedností a získávání kompetencí v oblasti STEM a to v matematice, informatice, přírodních vědách a technologiích, které budou v budoucnu obzvlášť důležité. V globalizovaném světě je nepopiratelně výhodné mít co nejvíce dobrých jazykových znalostí v nejrůznějších oblastech. Samozřejmě zejména v příhraničním regionu své země.

Proto my, za zemskou vládu, velmi rádi podporujeme projekty operačního programu Interreg. Oddělení pro mateřské školy a školy je za nás realizuje. To ukazují i čísla. Konkrétně od roku 2016 se do projektů zapojilo velké množství mateřských škol a základních škol. Přes 100 mateřských škol a 130 základních škol se zúčastnilo projektu, což ukazuje popularitu tohoto operačního programu. Ráda bych srdečně poděkoval všem zúčastněným za velkou angažovanost a i nadále na ně spoléhám. A již předem děkuji za to, že i v budoucnu budou v této užitečné práci pokračovat.

Přeji Vám hodně štěstí v dalších projektech.