03.06.2020 - 04.06.2020
Typ akce: Seminář

S velkým potěšením jsme v Jihočeském kraji zahájili postkoronavirové období prezenčním seminářem pro budoucí lektorky a lektory badatelských aktivit, které budou základní školy zapojené do projektu nabízet pro své žáky formou volitelného kroužku od nového školního roku 2020/21. Pozvání do Českých Budějovic přijal pan lektor PhDr. Tomáš Kudrna, který okouzlil účastníky svým širokým spektrem znalostí, bohatými zkušenostmi, neutuchajícím zájmem o přírodní vědy i snahou o popularizaci vědy mezi malými dětmi a náctiletými.

Tématem osmihodinového semináře se tentokrát staly pokusy se vzduchem, další setkání bude věnováno pokusům s vodou a papírem. Nejednalo se o výčet teorie o vlastnostech a reakci vzduchu, na což si ještě někteří z nás dobře pamatují z dob školních lavic, nýbrž prakticky strávený čas plný pokusů a experimentování. Celá řada pomůcek a potřeb připravených u každého stolu účastníka nenechala nikoho v klidu - rázem se z učitelů staly zvídavé děti, které si potřebovaly vše osahat a vyzkoušet. Praktickou stranu doplnilo metodicko-didaktické okénko, jakou formou uvést jednotlivé aktivity, jak provádět pokusy ve třídě s dětmi, na co si dát pozor, které pomůcky a chemikálie jsou pro pokusy vhodné, jakým způsobem děti motivovat a povzbuzovat do další práce, atd. Také jsme velmi ocenili upozornění na souvislosti s praktickým životem, který se nám často zdá být daleko vzdálený od přírodních věd, fyziky a chemie. Opak je však pravdou.

Velmi děkujeme panu lektorovi za zprostředkování zajímavých zážitků, oživení našich školních znalostí a uvědomění si každodenní reality spojené s přírodovědným a technickým oborem.