27.05.2021
Typ akce: Konference

Na online Odborné konferenci projektu EduSTEM byl představen inovativní program, který v rámci kooperačního programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika podporuje přeshraniční spolupráci mezi projektovými partnery regionu Dolního Rakouska, Vídně, jižních Čech, Vysočiny a jižní Moravy. Projekt se zaměřuje na jazykové vzdělávání a vytváření sítí ve všech regionech projektu na různých úrovních v oblasti STEM - matematika, informatika, přírodní vědy, technika.

O projekt je velký zájem. Tato konference přinesla inovativní nápady, nové pohledy, přístupy a inspirativní přednášky a zúčastnilo se jí 340 pedagogů a dalších odborníků. Konference byla vysílána živě a v reálném čase přes YouTube-kanál. Bylo možné klást otázky a pomocí chatu mohli účastníci konference spolu kdykoli komunikovat.

Zajímavý program odborné konference začal přivítáním účastníků prostřednictvím video zpráv nebo osobně politických zástupců všech zúčastněných regionů. Z politické strany je projekt velmi podporován. Zdůrazněn byl jeho velký význam a přínos v přeshraniční spolupráci obou zemí. Bylo zmíněno, že komplexní jazykové znalosti jsou předpokladem pro odstranění komunikačních bariér a jsou základem společného růstu a žití sousedních regionů. Vzhledem k tomu, že jazykové vzdělávání je nabízeno již v předškolním věku, dává zúčastněným dětem a žákům příležitost rozpoznat potenciál regionů přesahující hranice, navázat kontakty a objevit různé ekonomické a sociální příležitosti v přeshraničních oblastech.

Celý projekt, jeho obsah a aktivity, metodické a didaktické materiály a doposud splněné cíle představila projektová vedoucí lead-partnera Martina Barnstedt.

Regiony a organizace partnerů projektu byly představeny prostřednictvím krátkých filmů a reportáží.

Projekt je základním kamenem výuky jazyků, jehož cílem je seznámit děti a mladé lidi se základními znalostmi sousedních jazyků a podpořit přeshraniční spolupráci. Výuka jazyků je součástí nabídek na experimentování, objevování a aktivního učení rozšířené a zaměření na digitální, vědecké a technické oblasti. Inovativním přístupem je, že regionální potenciály (např. muzea, společnosti, přírodní rezervace, podniky ...) jsou objevovány jako místa učení a využívány jako zdroj přeshraniční vzdělávací oblasti v každodenním pedagogickém životě. V této souvislosti znamená propojení vzdělávacích a ekonomických institucí další přidanou hodnotu pro celý region.

Na konferenci byly prezentovány 3 inovativní přednášky. Jaderný fyzik prof. Jan Rak představil příspěvek na téma „Nechme děti tvořit jejich vlastní svět“. Odvaha opustit komfortní zónu známých jistot a svobodu znalostí jsou základními charakteristikami moderního vzdělávacího systému. „Rané osvojování jazyka a média“ - dítě má příležitost uchopit předměty (média) různými smysly a dát jim individuální význam. Druhá přednášející Mag. Gabriele Bäck z Církevní pedagogické vysoké školy Vídeň / Krems, představila zkušenosti v raných vzdělávacích a výukových procesech. Ve své vizi „Schools for future“ nastínil Ing. Vladimír Moškvan, prezident Asociace daltonských škol a ředitel Základní školy a mateřské školy Chalabalova v Brně, jak by školy měly vypadat do budoucna a co by měly nabídnout jejich studentům.

Videozáznamy přednášek, dětské dílny ke shlédnutí, prezentace přednášek, fotogalerie a program konference jsou zveřejněny na „webové stránce konference“:

https://www.jcmm.cz/edustem/konference

Galerie