19.09.2022 - 22.09.2022
Typ akce: Ostatní

Ve dnech 19.-22. září 2022 odcestovala do Berlína delegace přibližně 15 účastníků z řad projektových partnerů, aby v rámci dvou největších a nejznámějších iniciativ v oblasti vzdělávání STEM v německy mluvících zemích, konkrétně v Domě malých badatelů (Haus der kleinen Forscher) a v Klax Pädagogik, společně dosáhly dalšího šíření vytvořených jazykových materiálů v rámci projektu EduSTEM v německy mluvících zemích.

Obě berlínské instituce jsou předními institucemi v oblasti raného vzdělávání STEM, které určují rozvoj vzdělávání, ale dosud do svých přístupů nazahrnuly vícejazyčné a sousední jazykové vzdělávání.

Bildungscent je velmi angažované organizace v Berlíně v oblasti práce s mateřskými školami a školami. Její návštěva také přinesla velmi vzrušující výměnu informací o slibných tématech udržitelnosti ve vzdělávání. 

Cílem exkurze bylo seznámit tamní expertizu, ale i projekt v oblasti vícejazyčné a sousední jazykové didaktiky STEM a úspěšně navázat na síťovou spolupráci s renomovanými vzdělávacími institucemi v Berlíně.

Galerie