16.09.2020 - 16.12.2020
Typ akce: Seminář

Prostřednictvím řady webinářů, které byly zahájeny v září 2020, byl účastníkům poskytnut podrobný přehled o jazykových vazbách, stejně jako centrální základy vývoje jazyka (obecně, pro dvojjazyčné a vícejazyčné děti). Série webinářů dále poskytla přehled o získávání jazyků u bilinguálních dětí a jak se prostřednictvím jazykových pedagogických kvalifikovaných pracovníků, může dětem pomoci používat překlady z jednoho jazyka do druhého pro osvojení si jazyka a rozvíjet koncepční jazykové dovednosti.

Aby bylo možné co nejlépe doprovázet a podporovat dvojjazyčné a vícejazyčné děti v jejich jazykovém vývoji, je nezbytné získat celkový obraz o stavu vývoje prostřednictvím pozorování jazyka a být schopen dobře uplatňovat obvyklé nástroje pro určení jazyka s ohledem na vícejazyčné dítě.

Cílem série webinářů byl, aby účastníci získali analytické know-how a mohli jednodušeji posoudit úroveň vývoje jazyka a individuální potřeby podpory. Kromě toho byly prezentovány návrhy a nápady na podporu dynamiky trhu práce, zejména v každodenních jazykových dovednostech dětí. Vzhledem k tomu, že rodiče jsou ústředními modely pro rozvoj jazyka, strategie pro tuto oblast práce byly také diskutovány s účastníky webináře, aby se na ně mohli soustředit a poradit jim.

Kvalifikační opatření byla organizována partnerem „Wiener Kinderfreunde“ v rámci projektů INTERREG V-A BIG_inn AT-HU a EduSTEM AT-CZ. Vzdledem k covidivým opatřením, je v současné době seminář nabízen jako online webinář. Výhodou je, že umožňuje větší účast jazykovým ped. odborníkům partnerům projektu, a proto můžeme nabídku realizovat přeshraničně.

Vzhledem k pozitivní zpětné vazbě a velkému zájmu účastníků, bude série webinářů pokračovat i v roce 2021.

Obzvlášť nás těší, že nabídka webináře umožňuje přeshraniční předávání znalostí pro všechny partnery projektu a můžeme také pomoci vyškolit pedagogy strategického projektového partnera, Hornorakouské zemské vlády.