30.09.2020
Typ akce: Seminář

První setkání lektorů Badatelské výuky v mateřských a základní školách proběhlo poslední zářijový den na Středisku služeb školám v Brně. Lektorka PhDr. Alice Brychová popsala roli lektorů jazykových kroužků zaměřených na oblast STEM v přeshraničním projektu EduSTEM. Dále účastníkům představila metodický koncept, který umožňuje, aby se děti ve školce a ve škole učili cizí jazyk vesele a zajímavě.

Jazyk našeho přeshraničního souseda můžeme při výuce spojit s takovými obsahy, které jsou pro učící se děti odpovídající. Vycházíme z předpokladu, že děti vnímají jazyk jako prostředek k odhalování důležitých informací, a ne pouze jako cíl učení. Účastníkům byla nabídnuta škála nápadů, jak jednotlivé aktivity STEM využít v Badatelské výuce. S dětmi objevíme a probádáme svět pozorováním. Dáme jim prostor ptát se, vyřešit záhadu, nechat se překvapit, zažít a zkusit kouzlo apod.

Pestrý seminář dal lektorům podněty pro bádání ve výuce.