05.03.2021
Typ akce: Ostatní

Evropské cizojazyčné centrum evropské rady (EFSZ/ECML) a sdružení EFSZ jsou v Rakousku významnými strategickými partnery synergických projektů EduSTEM AT-CZ, BIG_inn AT-HU a BIG-ling SK-AT. Centrum ECML evropské rady nabízí příležitost vnést do projektů evropskou úroveň a evropské jazykové inovace a současně šířit nový obsah projektu na evropské úrovni.

Centrum ECML je jedinečná instituce, jejímž úkolem je rozvíjet inovativní přístupy k jazykovému vzdělávání společně s odborníky z celé Evropy a přispívat k zachování jazykové a kulturní rozmanitosti v Evropě.

Na setkání dne 5.03.2021 byly představeny vybrané zdroje z posledního víceletého pracovního programu ECML (2016–2019). Dále byl poskytnut náhled do současného pracovního programu ECML (2020–2023) s názvem "Inspirativní inovace v jazykovém vzdělávání: měnící se kontexty, vyvíjející se kompetence".

Setkání bylo velmi informativní a inspirativní pro všechny účastníky. Byla naplánována další spolupráce a příležitosti pro předškolské/ primární vzdělávání. Výměna odborných znalostí rovněž poskytla příležitost informovat Evropské středisko pro cizí jazyk evropské rady o současných inovativních jazykových projektech a prozkoumat společné synergické potenciály.

 

Odkazy:

https://www.ecml.at/Aboutus/AboutUs-Overview/tabid/172/language/en-GB/Default.aspx

https://verein.ecml.at/Home/tabid/3948/Default.aspx