11.05.2021
Typ akce: Ostatní

Kdo je skřítek Waldi a kde se vzal? Byl to nápad expertky pro MŠ PP3 Vysočina Education Venduly Boučkové, která vytváří zajímavé materiál pro práci s dětmi v mateřské škole.

Skřítek Waldi je průvodcem dětí. Jeho příběh začíná tím, že je nalezen v zahradě cizí země dětmi, které mluví cizím jazykem. Pomocí paní učitelky přináší Waldi dětem novou slovní zásobu v německém jazyce a také mnoho nových informací o tom, co má nejraději.
Materiál má dětem předškolního věku přiblížit svět kolem nás. Seznámit je s problematikou životního prostředí a probudit v nich lásku a touhu starat se o své okolí.
S materiály pracují lektorky v mateřských školách, které jsou do projektu zapojené a poskytují expertce zpětnou vazbu. Sama expertka pracuje s materiály ve školce, kterou řídí. Dětem se skřítek líbí, a tak se nenásilnou a přiměřenou formou seznamují s jazykem i základy bádání a zkoumání. Aktivity jsou různorodé, děti si osvojují formou různých pokusů a dalších činností nové věci pomocí všech smyslů, což jim pomáhá lépe pochopit, jak různé věci fungují.

Galerie