31.05.2022
Typ akce: Ostatní

„Inovativní vzdělávání aneb Vzdělávání potřebuje inovace!“ – toto bylo motto sympozia, které bylo organizováno institucí Wiener Kinderfreunde ve spolupráci s Evropskou kanceláří ředitelství školství za Vídeň a které se konalo dne 31.05.2022 v rámci projektů BIG_inn AT-HU a EduSTEM AT-CZ.

Politický úvod byl přednesen městským radním za vzdělávání a vícestarostou Christopherem Wiederkehrem, který ve svém projevu poukázal na význam inovací pro vzdělávání a v této souvislosti také zdůraznil potenciál a dopad projektů INTERREG, zejména pro nové vymezení vzdělávacích úkolů a požadovaných kompetencí mladých lidí (ve smyslu modelu 4 C) - také s ohledem na mnohojazyčnost.

Dva zástupci projektových partnerů, Caroline Jäckl, ředitelka vídeňského ředitelství pro vzdělávání, a Daniel Bohmann, jednatel organizace Wiener Kinderfreunde, diskutovali o možnostech a přidané hodnotě projektů INTERREG v oblasti inovací a leadershipu společně s moderátory Michaelou Golla a Thomasem Hoferem, kteří v rámci obou projektů mimo jiné vedli práci v oblasti témat leadership a management inovací (PB3). Jäckl a Bohmann poděkovali projektovým partnerům, ale i programovým orgánům za dobrou spolupráci a možnosti, které projekty INTERREG nabízejí i při realizaci krátkodobých, sociálně-politicky naléhavých vzdělávacích nabídek. 

Esejista a spisovatel Wolf Lotter ve své přednášce hovořil o souvislostech ve vzdělávání. Důležitost tématu je patrná z toho, že ve světě, který se stává stále složitějším, se hodně mluví o digitalizaci a moderním vzdělávání ve znalostní společnosti, ale stále více se z toho stávají prázdná slova, kterým nikdo nerozumí. Wolf Lotter povzbudil účastníky, aby si vypěstovali novou sebedůvěru a důsledně změnili myšlení, rozloučili se se slepou vírou v pozice a místo toho investovali do vlastních znalostí. Jeho poselství z Německa publiku znělo: "Musíme se naučit chápat složitost a vytvářet souvislosti. Vznikají tak nikoli intelektuální konstrukce, ale stavební kameny sociálního společenství."

Birgit Petersonová v tomto duchu pokračovala a ukázala, jak z pohledu kognitivních věd funguje inovativní učení a jak můžeme tyto dovednosti nejlépe využít při učení a výuce.

Akce byla zakončena panelovou diskusí, které se zúčastnily Angelika BERGER (Ministerstvo pro inovace), Marina Wittner, Bsc. (Svaz rakouského průmyslu), Dipl.Pädin. Barbara PITZEROVÁ (Ministerstvo školství) a Heidi SCHRODTOVÁ (Iniciativa BildungGrenzenlos), které se spolu s Thomasem Hoferem zabývaly otázkou, jak inovativní je v současnosti náš vzdělávací systém a jaké existují podpůrné či brzdící podmínky pro moderní vzdělávání. Na závěr akce společně formulovali svou představu o tom, jak by mohlo vypadat vzdělávání zítřka: "spravedlivý vzdělávací systém, v němž každý může dosáhnout svých nejlepších výsledků a v němž je podporována vrozená zvídavost, protože se žáci cítí dobře a protože v centru pozornosti jsou jejich zájmy a silné stránky“.

Všechny vstupy můžete shlédnout na: www.eu.wien.kinderfreunde.at/

 

Galerie