20.10.2020
Typ akce: Seminář

20. října 2020 proběhl v rámci aktivity projektového partnera PP3 Vysočina Education přeshraniční webinář s názvem Deutsch lehren und lernen aneb Učit (se) s chutí v rámci projektu EduSTEM - „Education in Sience, Technology, Engineering and Mathematics“. Tento webinář vedla Mgr. Olga Spálovská – expertka pro tvorbu materiálů v projektu EduSTEM.     Cílem webináře bylo ukázat, jak přirozeně přimět děti nejenom osvojit si (novou) slovní zásobu, ale také ji následně umět použít v celcích.Pedagogové z českých i rakouských škol se seznámili s mnoha aktivizačními metodami, které si v rámci webináře hned i prakticky vyzkoušeli. Představené metody lze využívat na obou stupních ZŠ i na SŠ. Dále se lektorka zaměřila i na využití digitálních technologií a různých dostupných aplikací při výuce jazyka.

Zúčastnění byli s webinářem dle zpětné vazby velmi spokojení. Proto věříme, že tipy do výuky využijí nejen nyní při on line výuce žáků, ale brzy i při prezenční formě vzdělávání.