Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.04.2018 - 30.06.2021

Alokované prostředky EFRR:

1 547 148,07 €

Číslo projektu:

ATCZ23

Zkratka:

C4PE

Vedoucí partner:

Donau-Universität Krems, Department für Weiterbildungsforschung und Bildungsmanagement

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Dr.in Filiz Keser-Aschenberger

Partneři projektu:

  • Vysočina Education
  • Střední průmyslová škola Třebíč
  • Pädagogische Hochschule Niederösterreich, Department 5: Theorie und Praxis der Unterrichtsfächer
  • Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

O projektu:

V rámci projektu se má etablovat přeshraniční profesní vzdělávání v Rakousku i v Česku. Dále se má vytvořit společné přeshraniční odborné vzdělávání v rámci pilotních kooperací mezi školami.

Nejnovější události

29.09.2020 - 16.10.2020
V období od 29.09.-16.10.2020 se uskutečnila online setkání partnerských škol s využitím konferenčního systému „Zoom“. Zúčastnili se jich zástupci partnerských škol, hlavního partnera DUK, PH Niederösterreich, Vysočina Education i SSŠ Brno. Předmětem setkání pracovních skupin bylo sdílení aktivit uskutečněných v rámci projektu a zároveň úvahy, jak by bylo možné co nejlépe splnit plánované obsahy navzdory omezením, které zapříčinil COVID-19.
Typ akce: Konference
11.05.2020 - 19.06.2020
Vzhledem k omezením souvisejícím s Covid-19 nebylo možné uskutečnit osobní setkání pracovních skupin partnerských škol. Namísto toho se konala online setkání v termínu od 11.05. do 19.05.2020 s využitím konferenčního systému „Zoom”. Vedle zástupců partnerských škol se online setkání zúčastnili i zástupci PH Niederösterreich, Vysočina Education a SSŠ Brno.
Typ akce: Konference
15.01.2020
V rámci přeshraniční spolupráce škol se uskutečňují společné výuky mezi českými a rakouskými žákyněmi a žáky. Školy získaly moderní vybavení k videoprojekci, aby mohly nabídnout virtuální výukové jednotky v podobě přeshraničních tříd. 15.01.2020 se partnerským školám dostalo zaškolení v ovládání techniky k videoprojekci.
Typ akce: Školení

Podrobnější informace

K dosažení dalšího rozvoje příhraničních oblastí AT-CZ potřebují místní firmy zaměstnance, kteří se dokážou ekonomicky prosadit v obou zemích. Podmínky vzdělávání na středních odborných školách a odborných učilištích v pohraničí momentálně neodpovídají požadavkům přeshraničního trhu práce. To je v prvé řadě způsobeno rozdílností vzdělávacích systémů resp. chybějící možností zprostředkování profesních a meziregionálních kompetencí. Přeshraniční spolupráce mezi středními odbornými školami a učilišti je teprve v počátcích: partnerství škol probíhá v současné době spíše na bázi jednotlivých výměn, které jsou však omezeny na seznámení se se sousedním regionem.

Hlavním cílem projektu je zavedení funkčního přeshraničního profesního vzdělávání, které bude probíhat v CZ a AT, a příprava uznávání dosažených kompetencí. Prostřednictvím projektu má být dosaženo vyšší propojenosti mezi vzdělávacími systémy tak, aby byly lidské zdroje lépe čerpatelné a využít tak možností přeshraničního trhu práce. K dosažení tohoto cíle je třeba spolupráce vzdělávácích zařízení na obou stranách hranice a k tomu je nutný přeshraniční přístup projektu. Vzhledem k podpoře trvalé přeshraniční kooperace pilotních škol budou vytvořena a zavedena společná opatření. Dále budou realizovány aktivity, které pomohou žákům v jejich rozhodování o budoucí profesní dráze resp. v orientaci na pracovním trhu a k co možná nejlepšímu čerpání lidských zdrojů v pohraničním regionu.

Z toho bude mít prospěch zejména obyvatelstvo a regionální firmy, kterým budou v budoucnu k dispozici mladé kvalifikované pracovní síly, které budou disponovat vynikajícími profesními kompetencemi a meziregionálními a jazykovými znalostmi. 

Výstupy projektu

  • Účast žáků na přezhraničních praxích
  • Účast pedagogů na přeshraniční výměně
  • Účast pedagogů na vzdělávacích aktivitách pro profesní orientaci
  • Účast žáků na aktivitách profesní orientace
  • Účast žáků ve společných vzdělávacích projektech v rámci pilotních kooperací škol
  • Rámcový plán pro vybudování přeshraničních kooperací škol