10.10.2019
Dne 10.10.2019 se Donau-Universität Krems zúčastnila veletrhu Škola & povolání Wieselburg. Společně se školami LBS Eggenburg a LBS Amstetten představila cíle a obsah projektu C4PE. Mezi návštěvníky se nacházeli žákyně a žáci, studentky a studenti, rodiče, vyučující stejně jako zájemci o profesní vzdělávání a další vzdělávání při zaměstnání. Návštěvníci vyjadřovali velký zájem o obsah projektu, zajímavá jim přišla zejména přeshraniční spolupráci v rámci spolupráce škol.
Typ akce: Konference
26.06.2019
26.06.2019 se na PH Niederösterreich konalo setkání pracovní skupiny, které organizovala Donau-Universität Krems. Vedle PH Niederösterreich a Donau-Universität Krems byli dalšími účastníky Vysočina Education a zástupci některých partnerských škol. Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno se omluvilo. Na začátku se diskutovalo o dalších krocích podle pracovního plánu. Zahrnovaly vytváření tzv. Masterplanu o přeshraniční spolupráci škol a vytvoření metodicko-didaktického konceptu pro třídu bez hranic. Byly dohodnuty další postupy, první návrhy by měly být k dispozici na podzim 2019. Dále se mluvilo o možných evaluacích projektu, partnerské školy informovaly o dosavadních aktivitách a sbíraly se nápady na akce, při kterých by mohl být projekt představen. Při tomto setkání probíhala živá diskuse účastníků a sdílení dosavadních zkušeností a nových nápadů. Setkání lze považovat za úspěšné a přínosné.
Typ akce: Konference
11.03.2019
Setkání v Kremži bylo celkově ve znamení podání zpráv o současném stavu (status quo) projektových partnerů a škol z Rakouska a České republiky, ve znamení představení příručky k realizaci projektu a dalších konkrétních kroků projektového managementu. Zatímco dopoledne bylo rezervováno pro setkání řídící skupiny, bylo odpoledne věnováno pilotní spolupráci škol, v jejímž rámci by měly být vytvořeny společné, dvojjazyčné výukové materiály a digitální slovník. Setkání pracovní skupiny se zúčastnili zástupci celkem 10 škol, což vedlo k živé a produktivní výměně ve vztahu k plánovaným akcím pro další vzdělávání v oblasti profesní orientace pedagogů a účasti žáků/žákyň na aktivitách k profesní orientaci na obou stranách hranice. První pracovní setkání projektu C4PE lze označit za úspěšné. Hostitelé i hosté byli s výsledky jednání spokojeni.
Typ akce: Konference
12.11.2018
Dne 12.11.2018 se v Hotelu Gustav Mahler, Jihlava (Česká republika) konala zahajovací (Kick-off) konference, které se účastnilo 102 osob (partneři projektu a zástupci kooperace škol). Po uvítání účastníků byla přednesena motivační přednáška s názvem „Vzdělávání v postfaktickém období“. Následně proběhlo představení projektu C4PE, které provedla Pedagogická vysoká škola Dolní Rakousko (Pädagogische Hochschule Niederösterreich) a Vysočina Education. V navazující panelové diskusi se zástupci škol z České republiky a Dolního Rakouska vyjadřovali k mezinárodní spolupráci a přednesli příklady úspěšné spolupráce. Odpoledne se konal úvodní workshop projektu C4PE pro školy. Dvojice škol, které budou v průběhu projektu spolupracovat, měly při něm příležitost se poznat a sdílet první nápady. Přitom bylo diskutováno o první shodě předmětů, rozvrzích hodin a obsahu výuk i o technickém vybavení tříd a možných komunikačních strategiích. Účastníci byli zajedno, že přeshraniční spolupráce škol představuje obohacení pro žáky, pro jejich budoucí profesní dráhu a orientaci na trhu práce.
Typ akce: Konference