Přihlášení do iBoxu

Naše projekty

Kulturní a přírodní dědictví Schwarzenberský plavební kanál - Bavorská niva

Cílem projektu je zhodnocení kulturního dědictví Schwarzenberského plavebního kanálu, kulturní památky mezinárodního významu, a přírodního dědictví rašeliniště Bavorská niva (zvýšení povědomí o důležitosti ochrany životního prostředí a kulturního dědictví; zlepšení dostupnosti přírodního a kulturního dědictví).

Zobrazit více