13.02.2020
Typ akce: Workshop

Zkušenosti z aktuálního programu Interreg-V-A AT-CZ jsou důležitým základem pro přípravu programu Interreg VI-A AT-CZ 2021-2027. V současné době jsou shromažďovány v rámci analýzy dat zadané spolkovou zemí Dolní Rakousko (NÖ.Regional.GmbH) a budou poskytnuty pro budoucí práci.

Důležitou roli při tom hraje regionální úroveň. Kromě rozhovorů s klíčovými osobami byly v zimě a na jaře 2020 uskutečněny národní workshopy:

  • Workshop: 23. 1. 2020, St. Pölten: ochrana životního prostředí, biodiverzita, klimatické změny, prevence rizika, přírodní a kulturní dědictví a cestovní ruch
  • Workshop: 30. 1. 2020, Vídeň: zdraví, vzdělávání a trh práce, integrovaný záchranný systém
  • Workshop: 13. 2. 2020, Linec: výzkum, technologie, inovace a energie, mobilita

 

Workshopů se zúčastnili zainteresovaní řešitelé projektů a potenciální noví projektoví partneři z Vídně, Dolního a Horního Rakouska. Cílem bylo lepší zapojení do přípravy programu, propojení lokálních a regionálních sítí přeshraniční spolupráce a identifikace relevantních budoucích témat. Účastníci přednesli již připravené projektové náměty pro období 2021-2027 v podobě strukturovaných projektových návrhů. Tyto přispěly k tematickému vymezení a určení možných projektových aktivit.

V rámci workshopu 23. ledna 2020 v St. Pöltenu byly předneseny především projektové náměty v oblasti cestovního ruchu a regionálního rozvoje. Navržen byl kromě jiného rozvoj integrovaného konceptu pro všechny rakouské a české příhraniční turistické regiony (Horní Rakousko, Waldviertel, Weinviertel) se zapojením co největšího počtu regionálních svazů cestovního ruchu v rámci jednoho společného strategického tématu (např. kulinářské umění, cyklistika, apod.).

V průběhu národního workshopu 30. ledna 2020 ve Vídni panovala shoda v tom, že jazykové a interkulturní vzdělávání jsou centrálními tématy příhraničního regionu. Především jazykové výukové programy a propojení vzdělávacích a kvalifikačních nabídek tvoří v této souvislosti důležité pilíře.

V rámci národního workshopu 13. února 2020 v Linzi projevili účastníci velký zájem o oblast výzkumu a vývoje, ale také ekonomicky zaměřenou inovaci a digitalizaci. Na rozdíl od aktuálního programu byl projeven zájem také o centrální téma mobilita. Toto téma by mohlo být zahrnuto do oblasti územního plánování jako zkvalitnění kooperací a propojení projektů cestovního ruchu.

Dále naplánované bilaterální workshopy budou sloužit ke zpracování strategicky důležitých projektů, na čemž se budou podílet čeští i rakouští řešitelé projektů.

Galerie