20.04.2022 - 22.06.2022
Typ akce: Workshop

V květnu a v červnu se uskuteční tematické přeshraniční workshopy.

V květnu a v červnu 2022 se uskuteční v rámci projektu tematické bilaterální workshopy zaměřené na informování zájemců o přeshraniční spolupráci z řad organizací a institucí z Rakouska a České republiky. V první části se účastníci dozví důležité informace o nadcházejícím programovém období Interreg VI-A Rakousko - Česko. V druhé části jim bude dána možnost síťování a vyhledávání partnerů nejen z druhé strany hranice.

Níže je přehled termínů, témat a míst konání:

5. 5. 2022 v dolnorakouském Hornu, téma "Kultura a CR"

19. 5. 2022 v hornorakouském Linci, téma "Inovace a výzkum"

8. 6. 2022 v Telči na Vysočině, téma "Vzdělávání"

22. 6. 2022 v Brně na jižní Moravě, téma "Klimatická změna a ochrana životního prostředí"