24.06.2021

Typ akce: Konference
03.09.2020
Vyjádření k aktuální situaci projektu.
Typ akce: Ostatní
11.12.2019 - 12.12.2019
Aktivita Jobshadowing 3 proběhla 11. a 12. prosince 2019 v Písku. Cílem aktivit Jobshadowing obecně je sdílení zkušeností a znalostí mezi profesionály z obou v projektu zastoupených institucí (galerie Sladovna, ZOOM Kinder Muzeum) a dále sdílení konkrétních metod, principů a příkladů z praxe.
Typ akce: Workshop
11.12.2019 - 13.12.2019
Aktivita Concept preparation meeting 2 (dále jen CPM2) probíhala v Písku od 11 do 13 prosince 2019. Tato aktivita je zaměřena na potkávání odborníků z obou v projektu zastoupených institucí galerie Sladovna a ZOOM Kinder Muzeum) za účelem práce na tvorbě konceptu animačního studia, které vznikne ve Sladovně a redesignu Trick Film Studia v ZOOM Kinder Muzeum, které, téměř 20 let od svého otevření, projde určitou modernizací a transformací.
Typ akce: Kulatý stůl
11.12.2019 - 12.12.2019
Aktivita Jobshadowing 3 proběhla 11. a 12. prosince 2019 v Písku. Cílem aktivit Jobshadowing obecně je sdílení zkušeností a znalostí mezi profesionály z obou v projektu zastoupených institucí (galerie Sladovna, ZOOM Kinder Muzeum) a dále sdílení konkrétních metod, principů a příkladů z praxe.
Typ akce: Workshop
20.11.2019 - 22.11.2019
Aktivita Networking 2 proběhla v listopadu 2019 ve Vídni. Cílem této aktivity bylo propojit pracovníky galerie Sladovna Písek a ZOOM Kinder Muzeum a další partnery projektu tak, aby společně mohli reflektovat situaci ohledně filmové a audiovizuální výchovy a speciálně pak možnosti využití tvůrčího potenciálu techniky animace v kreativní práci s dětmi.
Typ akce: Ostatní