11.12.2019 - 12.12.2019
Typ akce: Workshop

Aktivita Jobshadowing 3 proběhla 11. a 12. prosince 2019 v Písku. Cílem aktivit Jobshadowing obecně je sdílení zkušeností a znalostí mezi profesionály z obou v projektu zastoupených institucí (galerie Sladovna, ZOOM Kinder Muzeum) a dále sdílení konkrétních metod, principů a příkladů z praxe.

Aktivity se zúčastnil člen Trick Film Studia ZOOM Werner Moebius a Sladovnu pak reprezentovali členové lektorského oddělení Tomáš Machek a Pavel Brůžek. Werner byl proveden výstavními projekty Sladovny, zúčastnil se představení Volní jako ptáci a byl účasten programů pro školní skupiny na všech výstavách Sladovny. V rámci programu aktivity také Werner Moebius společně s Tomášem Machkem pracovali na tvorbě krátkého animovaného filmu, který se inspiroval budovou Sladovny a její polohou na břehu řeky Otavy. Film vznikal v prostorách ateliéru Laboratoř - Všude papír a vhodně tak využil výrazových prostředků tohoto projektu.

Galerie