03.09.2020
Typ akce: Ostatní

Vyjádření k aktuální situaci projektu.

Druhá polovina projektu byla stejně jako všude jinde bohužel ovlivněna situací okolo COVID-19, která pro realizaci projektu znamenala zejména pozastavení aktivit, které obnášely osobní účast partnerů. Jednalo se např. o aktivity networking a jobshadowing. Kromě osobních setkání, jejichž smyslem je zejména navazování nových kontaktů a spoluprací, sdílení zkušeností a přenos znalostí, je hlavním cílem projektu vybudování animačních studií v obou institucích. Za tím stojí mnoho přípravných prací, na které jsme se v tomto období zaměřili především. Pokračovali jsme v pracích na konceptu studií jak po stránce obsahové tak po stránce technické. Vzniká situace kladla také větší nároky na celkové řízení projektu, protože obě partnerské instituce současně řešili nelehkou situaci svých vlastních provozů, která se samozřejmě promítala i do realizace projektu.