Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.07.2020 - 31.12.2022

Alokované prostředky EFRR:

496 579,37 €

Číslo projektu:

ATCZ210

Zkratka:

ADAPTRegion AT-CZ

Vedoucí partner:

Nadace Partnerství

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Monika Hlávková

Partneři projektu:

  • Klimabündnis Österreich GmbH
  • Energy Centre České Budějovice, z.s.
  • Energetická agentura Vysočiny
  • RERA a.s.

O projektu:

Cílem projektu je zvýšit schopnost obcí a dalších subjektů kvalifikovaně reagovat na změnu klimatu a včas se adaptovat na hrozby, které jsou s touto změnou spojené.

Nejnovější události

15.11.2021
8. listopadu 2021 byla v rakouském Zwettlu (Zwettl an der Rodl) zahájena putovní výstava „Klimatická změna? Zůstaň v pohodě s Felixem a Maírou“ za účasti pedagogů z České republiky a Rakouska.
Typ akce: Výstava
08.11.2021 - 08.11.2021
Zveme Vás k účasti na přeshraničním workshopu, kterého se zúčastní učitelé pro 1. a 2. stupeň ZŠ z Jihočeského kraje a Horního Rakouska. Akce se koná 8. listopadu 2021.
Typ akce: Workshop
05.11.2021
Nadace Partnerství ocenila s partnery nejlepší projekty reagující na problémy spojené se změnou klimatu. Do 1. ročníku přeshraniční soutěže se hlásila skoro čtyřicítka realizací z jižní Moravy, Vysočiny, jižní Čech, Horního a Dolního Rakouska. Cenu si odvezly dva projekty, rakouský projekt revitalizace řeky Naarn dokonce bodoval dvakrát.
Typ akce: Tisková zpráva

Podrobnější informace

Dopady změny klimatu jsou v obou zemích citelné stejným způsobem. Dolní Rakousko a jižní Morava patří dlouhodobě k nejsušším oblastem, v ostatních projektových regionech se dopady sucha také začínají projevovat, v celém příhraničním regionu se projevují následky extrémních výkyvů počasí (více v příloze u LP). Téma adaptace na následky této změny je důležité pro obce, vzdělávací zařízení i obyvatelstvo bez ohledu na hranice. Na jedné straně existují podobné obavy a problémy na obou stranách hranice, na druhé straně různé přístupy a zkušenosti k tématu adaptace na změnu klimatu.

Díky přeshraniční spolupráci bude možné srovnat a zpracovat stav legislativy a předpisů obou zemí a navrhnout možná vylepšení. Intervence do norem a legislativy budou mít pak větší váhu díky mezinárodní spolupráci.  Dlouhodobou udržitelnost výstupů a jejich rozvoj zajistí vzniklá přeshraniční síť ADAPTRegionu, která by se měla stát  kompetentním partnerem v tématu adaptace na změnu klimatu a ukázkovým modelem přeshraniční spolupráce pro další podobné sítě v oblasti adaptace na změnu klimatu.

Výstupy projektu

  • Vznik přeshraniční tematické sítě
  • Přeshraniční akční plán spolupráce v oblasti adaptace na změnu klimatu
  • Inspirační manuál příkladů dobré praxe
  • Soubor podpůrných opatření pro obce při realizaci adaptačních opatření (akreditovaný kurz, odborné poradenství obcím při přípravě a realizaci investičních záměrů)
  • Akce pro veřejnost (konference, přeshraniční „Adapterra Awards“, putovní výstava)