Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.07.2020 - 31.12.2022

Alokované prostředky EFRR:

496 579,37 €

Číslo projektu:

ATCZ210

Zkratka:

ADAPTRegion AT-CZ

Vedoucí partner:

Nadace Partnerství

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Monika Hlávková

Partneři projektu:

  • Klimabündnis Österreich GmbH
  • Energy Centre České Budějovice, z.s.
  • Energetická agentura Vysočiny
  • RERA a.s.

O projektu:

Cílem projektu je zvýšit schopnost obcí a dalších subjektů kvalifikovaně reagovat na změnu klimatu a včas se adaptovat na hrozby, které jsou s touto změnou spojené.

Nejnovější události

31.03.2023 - 31.03.2023
Srdečně Vás zveme na krátké setkání skupiny jihomoravských obcí a měst se zájmem o téma zlepšování kvality veřejného prostoru a života v obcích prostřednictvím modrozelené infrastruktury. Setkání se uskuteční v pátek 31. března 2023 od 9:30 do 11:30 hod. v prostorách Otevřené zahrady Nadace Partnerství, Údolní 33, Brno.
Typ akce: Workshop
02.02.2023 - 31.03.2023
Další ročník soutěže Přeshraniční Adapterra Awards právě odstartoval. Až do konce března mohou lidé přihlašovat projekty, které pomáhají zvládat dopady klimatické krize. Organizátoři i letos vyhlásí cenu rakouského a českého příhraničí.
Typ akce: Ostatní
21.12.2022
Pro partnery projektu a členy sítě ADAPTRegion AT-CZ jsme vytvořili digitální platformu, kde je možné se jednoduše dostat ke všem výstupům projektu určené obcím a školám, získávat novinky a vyměňovat si informace.
Typ akce: Ostatní

Podrobnější informace

Dopady změny klimatu jsou v obou zemích citelné stejným způsobem. Dolní Rakousko a jižní Morava patří dlouhodobě k nejsušším oblastem, v ostatních projektových regionech se dopady sucha také začínají projevovat, v celém příhraničním regionu se projevují následky extrémních výkyvů počasí (více v příloze u LP). Téma adaptace na následky této změny je důležité pro obce, vzdělávací zařízení i obyvatelstvo bez ohledu na hranice. Na jedné straně existují podobné obavy a problémy na obou stranách hranice, na druhé straně různé přístupy a zkušenosti k tématu adaptace na změnu klimatu.

Díky přeshraniční spolupráci bude možné srovnat a zpracovat stav legislativy a předpisů obou zemí a navrhnout možná vylepšení. Intervence do norem a legislativy budou mít pak větší váhu díky mezinárodní spolupráci.  Dlouhodobou udržitelnost výstupů a jejich rozvoj zajistí vzniklá přeshraniční síť ADAPTRegionu, která by se měla stát  kompetentním partnerem v tématu adaptace na změnu klimatu a ukázkovým modelem přeshraniční spolupráce pro další podobné sítě v oblasti adaptace na změnu klimatu.

Výstupy projektu

  • Vznik přeshraniční tematické sítě
  • Přeshraniční akční plán spolupráce v oblasti adaptace na změnu klimatu
  • Inspirační manuál příkladů dobré praxe
  • Soubor podpůrných opatření pro obce při realizaci adaptačních opatření (akreditovaný kurz, odborné poradenství obcím při přípravě a realizaci investičních záměrů)
  • Akce pro veřejnost (konference, přeshraniční „Adapterra Awards“, putovní výstava)