20.05.2022
Typ akce: Tisková zpráva

V druhém ročníku Přeshraniční Adapterra Awards, pořádané v rámci projektu ADAPTRegion AT-CZ, která hledá inspirativní projekty na zvládání dopadů klimatické změny, se sešlo 30 přihlášek z jižní Moravy, Vysočiny, jižních Čech a Dolního a Horního Rakouska. Přihlášky nyní posoudí odborná porota, ty nejlepší postoupí do letního online hlasování 1. srpna.

Města, obce a další subjekty musí stále častěji reagovat na usychání stromů, častější nároky zeleně na zálivku ve městech, prašnost nebo splachy bahna z polí, vlny veder a jejich vliv na zdraví obyvatel, přívalové deště nebo přetížení kanalizace. O přízeň poroty i veřejnosti usiluje například projekt tvorby ekostabilizačních prvků v lokalitě Líchy u Židlochovic, dále projekty zelených střech na zastávkách městské hromadné dopravy v Jihlavě nebo na panelákovém domě v Brně Bohunicích. Z Jihočeského kraje usiluje o cenu mimo jiné revitalizace Borkovických blat.

Adaptační opatření obecně se snaží novým podmínkám přizpůsobit tak, aby krajina dlouhodobě fungovala i v budoucnu a aby města zvýšila svou odolnost vůči přehřívání a suchu. Představují přírodě blízká řešení, kdy se do krajiny i zastavěných území záměrně doplňuje zeleň a vodní prvky. Obojí na jednu stranu umožňuje zadržovat dešťovou vodou, na druhou stranu přirozeně chladí okolí v horkých dnech. „Hezkou ukázkou jsou krajinné úpravy s travnatými pásy a alejemi v okolí Vohančic, kde docházelo ke splachu bahna do obce,“ vysvětluje Andrea Křivánková z Nadace Partnerství.

V Dolním a Horním Rakousku se sešlo celkem 5 nominací adaptačních projektů, které se budou letos ucházet o přeshraniční cenu Adapterra Awards. Například v Horním Rakousku byla realizována adaptační opatření na řece Trattnach, která přispívají ke zlepšení životního prostředí vodních organismů, snižují riziko povodní a také lákají místní obyvatele k odpočinku. Nově opravené nádraží v dolnorakouském Mistelbachu bylo přestavěno tak, aby se stalo moderním dopravním uzlem ve Weinviertelu. Pro záchranu stávajících i výsadbu nových stromů byl mimo jiné využit systém "Schwammstadt" (houbového města).

Harmonogram Přeshraniční Adapterra Awards 2022:
1. 8. zveřejnění finalistů a start letního hlasování veřejnosti
15. 10. konec hlasování
1. 11. vyhlášení vítězů Přeshraniční Adapterra Awards

Více na www.adapterraawards.eu