17.05.2021
Typ akce: Tisková zpráva

V prvním ročníku Přeshraniční Adapterra Awards, pořádané v rámci projektu ADAPTRegion AT-CZ, která hledá inspirativní projekty na zvládání dopadů klimatické změny, se sešlo 38 přihlášek z jižní Moravy, Vysočiny, jižních Čech a Dolního a Horního Rakouska. Přihlášky nyní posoudí odborná porota, ty nejlepší postoupí do letního online hlasování 3. srpna. Více o soutěži naleznete na www.adapterraawards.eu.

O přízeň poroty i veřejnosti usiluje například projekt zelených střech a přírodě blízkých trvalkových výsadeb v ZOO Hluboká. Vegetační střechy na administrativní budově, pavilonech nebo stájích pomáhají zvířatům i lidem. Zadržují dešťovou vodu, zpomalují její odtok z území zahrady a udržují uvnitř budov i v jejich okolí přijatelné mikroklima. K tomu přispívají i na péči nenáročné trvalkové plochy, které postupně nahrazují klasické trávníky. „Bonusem je příjemný vzhled prostoru, rozšíření ploch zeleně a zvýšení biodiverzity volně žijících druhů. S ohledem na vysokou návštěvnost má zoo také možnost být dobrým příkladem pro veřejnost,“ komentuje zástupce ředitele zahrady Roman Kössl.

V Novém Městě na Moravě se kraj pustil do přestavby nemocničního dětského pavilonu do pasivního standardu. „Novostavba skloubila moderní technologie a ekologicky šetrné možnosti, jak zlepšit energetickou účinnost budov, zvýšit jejich udržitelnost a efektivně využívat energii, včetně alternativních zdrojů. Nový pavilon je ukázkou možností, jak prokazatelně snižovat energetické nároky budov ve veřejném vlastnictví, a to i u staveb se specifickými provozními podmínkami, jako jsou nemocnice,“ popisuje Jan Říčan z krajského Odboru regionálního rozvoje. Nemocnice využívá odpadní vodu z bazénu pro předehřev teplé vody, odpadní vodu využívá pro splachování toalet a na střeše budovy nechybí zelená střecha, která funguje nejen jako tepelná izolace, ale současně pomáhá zlepšovat kvalitu ovzduší a mikroklimatu v okolí budovy.

Do investic zmírňující dopady klimatické krize se pouštějí také obce. V Ostopovicích nedaleko od Brna radnice přestavěla místní základní a mateřskou školu tak, aby chytře reagovala na změnu klimatu. Nový komplex pohání tepelné čerpadlo s pěticí hloubkových vrtů, o chlazení se stará 300 metrů zelené střechy, splachuje se dešťovkou a areál doplňuje přírodní výuková zahrada. „Na dalším rozvoji se podílí nejen firmy, ale i žáci a rodiče při brigádách. Společně tak tvoříme místo, kde je nám dobře. I nadále připravujeme drobné doplňky, učební koutky, zajímavosti. Areál se tak stává naší přirozenou učebnou,“ komentuje ředitel školy Petr Juráček.

V Dolním a Horním Rakousku se sešlo celkem 10 nominací adaptačních projektů, které se budou také letos poprvé ucházet o přeshraniční cenu Adapterra Awards. Například hornorakouská obec Schwertberg byla pravidelně místem silných srážek, které vedly v lokalitě k neobvykle velkým povodním. Díky investicím z posledních let se podařilo vybudovat v problematických místech 10 retenčních nádrží, sofistikované odvodňovací kanály a příkopy. Obec také uzavřela smlouvy se zemědělci, aby bylo více než 5 hektarů ploch ve svazích změněno na trvalé zelené plochy.

 

Více na www.adapterraawards.eu

Harmonogram Přeshraniční Adapterra Awards 2021:

  • 3. 8. zveřejnění finalistů a start letního hlasování veřejnosti
  • 15. 10. konec hlasování
  • 4. 11. vyhlášení vítězů Přeshraniční Adapterra Awards

Kontakt:

Monika Hlávková, projektová manažerka | monika.hlavkova@nap.cz I telefon: +420 725 782 227