08.11.2021 - 08.11.2021
Typ akce: Workshop

Zveme Vás k účasti na přeshraničním workshopu, kterého se zúčastní učitelé pro 1. a 2. stupeň ZŠ z Jihočeského kraje a Horního Rakouska. Akce se koná 8. listopadu 2021.

Cílem akce je seznámit účastníky s novou přeshraniční výstavou pro české a rakouské školáky, která byla zpracována v rámci projektu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika ADAPTRegion AT-CZ a dále vytvořit společně workshop pro žáky, který bude na tuto výstavu navazovat. Interaktivní výstava se zabývá tématem adaptace na změnu klimatu a obsahuje názorné modely a různé aktivity pro děti, které jim mají ukázat, jak už jsme změnou klimatu ovlivněni a jaká opatření lze přijmout, aby byla zajištěna dobrá kvalita života v budoucnosti, navzdory dopadům změny klimatu.

Organizátor akce: Klimabündnis Oberösterreich a ECČB

Datum konání: pondělí 8. listopadu 2021

Místo konání: Zwettl an der Rodl, Rakousko

Přihlášku prosím vyplňte zde: https://eccb.info/akce/adaptregion-at-cz/putovni-vystava/