26.08.2022
Typ akce: Ostatní

V projektu ADAPTRegion AT-CZ se zaměřujeme zejména na pomoc obcím, které se z obou stran hranice potýkají s podobnými problémy při adaptaci na změnu klimatu, i když v poněkud odlišném legislativním prostředí. Jejich projekty a přístup k řešení adaptací se navzájem inspirují. Přenášet tyto zkušenosti je jedním z hlavních cílů i výstupů projektu. Příklady dobré praxe jsou součástí také nového přeshraničního inspiračního manuálu.