15.11.2021
Typ akce: Výstava

8. listopadu 2021 byla v rakouském Zwettlu (Zwettl an der Rodl) zahájena putovní výstava „Klimatická změna? Zůstaň v pohodě s Felixem a Maírou“ za účasti pedagogů z České republiky a Rakouska.

Výstava seznamuje školáky a rodiny s tématem adaptace na změnu klimatu pod heslem „Společně se učíme, jak se vypořádat s klimatickými změnami“. Důsledky změny klimatu už pociťujeme všude. Proto je kromě ochrany klimatu také důležité přizpůsobit se novým podmínkám, čímž můžeme udržet kvalitu našeho života a zmírnit škody.

Modely a experimenty na výstavě ilustrují, jaké počasí a které přírodní jevy způsobují velké škody. Diagramy a souhrny vysvětlují, jaké možnosti přizpůsobení existují pro nás samotné, ale i pro obce.

Starosta Roland Maureder otevřel výstavu ve Zwettlu an der Rodl a tím zahájil její putování po Horním Rakousku: „Jsem potěšen, že mohu výstavu přivítat v nové obci programu KLAR - ve Zwettlu a umožnit rodinám, aby se na ni přišly podívat!“ V neděli 14. listopadu se brány fary otevřou a výstavu s praktickými ukázkami si v jejím foyer můžete prohlédnout během následujících dvou týdnů - od středy do neděle“.

Norbert Rainer, šéf Hornorakouské klimatické aliance (Klimabündnis Oberösterreich), má radost z podařené výstavy: „Výstava na jedné straně velmi působivě ukazuje, jak nás klimatické změny ovlivňují již dnes, a na druhé straně, jaké máme možnosti adaptace. Zejména děti a mladí lidé potřebují vědět, co mohou očekávat a jaké jsou možnosti jejich jednání“.

Vernisáži předcházel přeshraniční workshop pro pedagogy, kterého se zúčastnilo celkem 14 účastníků z České republiky a Rakouska. Během něj byl vyvinut koncept workshopu pro školáky, ve kterém se děti učí navrhovat a realizovat vlastní opatření ve školním prostředí.

Pro školáky je výstava doplněna o různé aktivity, které jim pomohou lépe porozumět tomu, jak je změna klimatu ovlivňuje.

Výstava a workshop vznikly v rámci projektu Interreg ADAPTRegion AT-CZ ve spolupráci s Klimabündnis Oberösterreich a Energy Centre České Budějovice.

Výstavu si školy mohou zdarma zapůjčit (3. až 6. ročník), má být zpřístupněna také v obcích pro  rodiny a další zájemce.

 

 

Galerie