29.04.2022 - 14.05.2022
Typ akce: Seminář

Nový předmět „Digitization in Cultural Tourism“

Ve dnech 29.4. – 30.4.2022 a 13.5. – 14.5.2022 proběhla pilotní výuka předmětu „Digitization in Cultural Tourism“. Výuka proběhla na Vysoké škole polytechnické Jihlava, která je vedoucím partnerem projektu. Předmět je zařazen do stálé nabídky volitelných předmětů pro studenty studijního programu „Cestovní ruch“ a pro zahraniční studenty na pobytech Erasmus+.

Obsahově byl předmět připraven ve spolupráci vedoucího partnera a Univerzity Johannese Keplera v Linci. Výuka proběhla blokově ve čtyřech dnech a podíleli se na ní čeští a rakouští lektoři a odborníci z praxe.

Obsahem semináře byly např. právní aspekty digitalizace, online marketing, sociální média, storytelling, problematika webových stránek se zaměřením na kulturní cestovní ruch.

Účastníci semináře obdrželi po jeho ukončení certifikát. Pilotní výuku absolvovalo 20 studentů.

Galerie