16.09.2020 - 10.12.2020
Typ akce: Ostatní

Příprava přeshraničního semináře „Muzeum a cestovní ruch“

Počátkem září 2020 byly započaty práce na přípravě AT-CZ přeshraničního semináře „Muzeum a cestovní ruch“. Bylo realizováno dotazníkové šetření mezi potenciálními účastníky semináře s cílem zjistit tematické oblasti, na které by se měl seminář prioritně zaměřit. Dotazníkové šetření bylo realizováno v muzeích a galeriích programového území za spolupráce projektových partnerů Vysočina Tourism a VOMUS.

Následně byla zpracována a diskutována obsahová náplň připravovaného semináře a jeho časové rozložení. Seminář se bude odehrávat v Rakousku i v České republice, první část proběhne na podzim 2021 v Horním Rakousku, druhá část pak proběhne na jaře 2022 na Vysočině.