27.06.2022 - 01.07.2022
Typ akce: Seminář

Druhá část přeshraničního semináře „Muzeum a cestovní ruch“

V týdnu od 27.6. do 1.7.2022 proběhla druhá část semináře „Muzeum a cestovní ruch“. Seminář byl určen zástupcům z organizací kulturního cestovního ruchu, muzeí a galerií a byl zaměřen na digitalizaci.

Účastníci absolvovali tři dny intenzivních přednášek vedených českými lektory. Přednášky byly zaměřeny na využívání sociálních médií, storytelling, propojení webových stránek a sociálních médií, grafický design.

V rámci dalších dvou dní semináře navštívili účastníci několik muzeí a galerií v kraji Vysočina. Do programu semináře byly zařazeny ty, které lze považovat za příklad dobré praxe v oblasti digitalizace. Součástí programu byla tedy návštěva Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Muzea Vysočiny Jihlava, Muzea nové generace ve Žďáru nad Sázavou, Horácké galerie v Novém Městě na Moravě, ekotechnického centra Alternátor v Třebíči a hradu Roštejn.

Aktivita tematicky navazovala na první část semináře, která proběhla na podzim 2021 ve městech Linec a Steyr. Realizací druhé části semináře na Vysočině byla projektová aktivita úspěšně ukončena.

Účastníci semináře obdrželi po jeho ukončení certifikát.

Galerie