Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.03.2020 - 28.02.2022

Alokované prostředky EFRR:

527 410,76 €

Číslo projektu:

ATCZ225

Zkratka:

Dny bez bariér / Tage ohne Barrieren

Vedoucí partner:

Emilova Sportovní

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Pavel Zbožínek

Partneři projektu:

  • Österreichischer Behindertensportverband

O projektu:

Projekt přispívá k posílení přeshraniční sítě institucí, které působí v oblasti integrace osob s postižením.

Podrobnější informace

Cílem projektu je rozvoj přeshraniční sítě organizací působících v oblasti sportovních aktivit osob s handicapem a podpora zapojení osob s handicapem do společnosti prostřednictvím sportu a pohybových aktivit.

Výstupy projektu

  • Nový formát sportovní aktivity „Zimní hry“
  • Přeshraniční databáze institucí
  • Síť půjčoven sportovního vybavení
  • Aktivity pro veřejnost (roadshow, koncerty atp.)