15.05.2022
Typ akce: Ostatní

Zadavatel tímto zveřejňuje výsledky výběrového řízení na zhotovitele zakázky malého rozsahu - Realizace ukázkových přírodních lokalit a zpracování modelového konceptu - studie

Komise pro hodnocení nabídek vyhodnotila předložené nabídky dle hodnotícího kriteria nejnižší nabídková cena a rozhodla, že nabídka uchazeče Zahradní úpravy s.r.o., IČ: 27707113, Jílkova 124, 615 32  Brno splňuje v plné míře NEJLÉPE hodnotící kriteria zakázky a zároveň splňuje v plné míře všechny podmínky kvalifikace a způsobilosti, nabídka je úplná a řádně vyplněná.

Další nabídky nebyly předloženy. Komise konstatovala, že nabídková cena odpovídá cenám v místě obvyklým.

Na základě posouzení a vyhodnocení nabídek zadavatel rozhodl, že nejvhodnější nabídku předložila firma  Zahradní úpravy s.r.o., IČ: 27707113, Jílkova 124,
615 32  Brno
. a  ROZHODUJE  s tímto zájemcem uzavřít smlouvu.