11.03.2021
Typ akce: Tisková zpráva

Přidáním dvou dolnorakouských projektových partnerů byl projekt SYM: BIO rozšířen ze stávajících regionů projektu Jižní Morava, Vysočina a Vídeň ještě na Dolní Rakousko. Vítáme nové projektové partnery v projektu SYM: BIO a rádi bychom se všem při této příležitosti představili!

Vedoucím partnerem přeshraničního projektu Interreg SYM:BIO je Bioforschung Austria (BFA), neuniverzitní a neziskový výzkumný ústav a vzdělávací instituce v oblasti ekologického zemědělství a biologické rozmanitosti ve Vídni. BFA má dlouholeté zkušenosti v oblasti propagace prospěšného hmyzu, biologické ochrany rostlin a ekologického zemědělství a tyto znalosti uplatní v aktivitách projektu. Na základě analýzy stávajících příkladů dobré praxe, analýzy cílové skupiny a monitorování biologické rozmanitosti jsou vypracována konkrétní doporučení pro návrh a údržbu zelených ploch, které jsou přizpůsobeny suchu a změně klimatu a podporují biologickou rozmanitost. V budově Cobenzl ve Vídni se staví nová ukázková zahrada s prvky podporujícími biodiverzitu. Znalosti shromážděné v rámci projektu jsou zprostředkovány cílovým skupinám pomocí informačních materiálů, článků a řadou akcí.

Český projektový partner ZERA, regionální agentura pro zemědělství a ekologii v Náměšti nad Oslavou v okrese Vysočina, již roky zvyšuje povědomí o tom, jak lze kompostovat bioodpad a jak se organické látky vracejí do zemědělské půdy. V rámci projektu SYM: BIO by ZERA ráda využila své znalosti v oblasti údržby veřejných a obecních zelených ploch. V rámci projektu jsou veřejnost a komunity seznámeny s tím, jak reagovat na změnu klimatu, uplatňovat oběhové hospodářství a aktivně propagovat biologickou rozmanitost pomocí akcí. Kromě toho jsou vytvořeny ukázkové lokality osvědčených příkladů, jako je ozelenění fasády a infiltrace parkovacích míst, které mají inspirovat další města a obce.

Druhým českým partnerem projektu je Mendelova univerzita v Brně, která kromě svých výzkumných aktivit v oblasti biodiverzity a bioekonomiky školí také budoucí odborníky na péči o půdu a ochranu životního prostředí. Mendelova univerzita bude v průběhu pedagogické práce předávat své zkušenosti mladší generaci, studentům, odborníkům a široké veřejnosti. Hlavními tématy jsou odolnost zelených ploch vůči suchu, podpora biologické rozmanitosti, zejména půdních organismů v době změny klimatu, přirozená ochrana před škůdci a biologická ochrana rostlin, jakož i dodržování zásad bioekonomiky.

Naši dva noví partneři v Dolním Rakousku nejen rozšiřují naši programovou oblast, ale do projektu přinášejí také mnohaleté zkušenosti a nová vzrušující témata.

Jedním z našich nových partnerů v projektu je „Natur im Garten“ GmbH (AT), organizace, která se již více než 20 let věnuje ekologizaci zahrad a zelených ploch v Dolním Rakousku. Do projektu SYM: BIO plynou zkušenosti z komunitních a vzdělávacích prací i know-how v oblasti přírodního designu a ekologické údržby zahrad a zeleně. V průběhu projektu  poskytnout pokyny k výsadbě a péči, modelování záhonů v komunitách, online nástroj „Heckennavigator“ jako pomůcka při výběru ekologicky cenných keřů a živých plotů, dále praktické dny a praktické videonávody zejména pro údržbu zeleně a zájemce o zelenou plochu.

Naším druhým novým partnerem v projektu je Dolnorakouský zemědělský okresní úřad (NÖ ABB). NÖ ABB má 100 let  zkušeností v plánování, výsadbě a údržbě živých plotů v zemědělské krajině. V průběhu projektu SYM: BIO vytvoří dolnorakouská ABB informační materiály pro tvorbu a údržbu živých plotů. Obce, zemědělci a komunity by měli být motivováni k výsadbě stromů, keřů a živých plotů, aby do 20 let došlo k pozitivnímu dopadu na klima. Kromě toho by mělo být prokázáno, že zemědělství a biologická rozmanitost jsou kompatibilní a že systémy ochrany před větrem lze podle hesla „chránit a používat“ také použít jako živé ploty.

Těšíme se na dobrou přeshraniční spolupráci!

Galerie