Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.06.2020 - 31.12.2022

Alokované prostředky EFRR:

311 565,88 €

Číslo projektu:

ATCZ248

Zkratka:

DigiVill

Vedoucí partner:

Kraj Vysočina

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Petr Holý (holy.p@kr-vysocina.cz)

Partneři projektu:

  • Land Niederösterreich
  • RERA, a.s.
  • Regionální rozvojová agentura jižní Moravy

O projektu:

Cílem projektu je vytipování digitálních řešení, která mohou přispět k zastavení projevů negativních trendů demografické změny a odlivu obyvatel do měst v oblasti příhraničních regionů a přitom využít běžnou komunikaci občanů s veřejnou správou.

Nejnovější události

18.05.2022 - 18.05.2022
Kraj Vysočina dne 18. 5. 2022 realizuje v rámci projektu DigiVill seminář pro zástupce veřejné správy na téma Jak vylepšit web obcí. Akce se bude konat od 10:00 v Univerzitním centru Telč. V programu vystoupí řečníci z České republiky i Rakouska, seminář bude simultánně tlumočen. Bližší informace včetně programu naleznete v příloze.
Typ akce: Seminář
04.05.2022
Pozvánka na seminář na téma Komunikační nástroje obce, který realizuje projektový partner Regionální rozvojová agentura jižní Moravy (RRAJM). Bližší informace včetně programu semináře naleznete v příloze. Seminář bude tlumočen.
Typ akce: Workshop
15.09.2021 - 16.09.2021
SEMINÁŘ NA TÉMA „SOCIÁLNÍ SÍTĚ“ v rámci projektu „DigiVill“ Využití digitalizace ve veřejné správě 15. – 16. září 2021, 10:00 Místo konání: Spolkový dům Slavonice Seminář bude tlumočen. Ubytování, strava, doprava a další náklady jsou hrazeny všem účastníkům v rámci projektu DigiVill (ATCZ248) z programu Interreg V-A AT-CZ. V případě Vašeho zájmu o účast prosím kontaktujte nejpozději do 22. 8. 2021 Evu Leligdonovou (e-mail: leligdonova.e@kr-vysocina.cz, tel. 564 602 559), od které včas obdržíte další organizační pokyny.
Typ akce: Seminář

Podrobnější informace

Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu života obyvatel na venkově v česko-rakouském příhraničí prostřednictvím přeshraničního srovnání a zaváděných moderních technologií a digitalizace některých agend do praxe veřejné správy. Zavedení těchto nástrojů v menších obcích podél hranice přispěje ke snižování vylidňování venkova. Mezi tyto moderní technologie patří například aplikace, které může využívat veřejná správa pro lepší komunikaci s občany, stejně jako digitální nástroje pro plánování úprav veřejných ploch a rozvoj obecní infrastruktury. Aby byla zajištěna využitelnost těchto nástrojů v praxi, je součástí projektu také zvyšování vzdělanostní úrovně a kybernetické bezpečnosti.

Výstupy projektu

  • Zavádění digitálních nástrojů pro komunikaci obce s občany
  • Zavádění digitálních nástrojů pro plánování a rozvoj obecní infrastruktury
  • Zvyšování kompetencí při práci s digitálními nástroji v obcích