15.09.2021 - 16.09.2021
SEMINÁŘ NA TÉMA „SOCIÁLNÍ SÍTĚ“ v rámci projektu „DigiVill“ Využití digitalizace ve veřejné správě 15. – 16. září 2021, 10:00 Místo konání: Spolkový dům Slavonice Seminář bude tlumočen. Ubytování, strava, doprava a další náklady jsou hrazeny všem účastníkům v rámci projektu DigiVill (ATCZ248) z programu Interreg V-A AT-CZ. V případě Vašeho zájmu o účast prosím kontaktujte nejpozději do 22. 8. 2021 Evu Leligdonovou (e-mail: leligdonova.e@kr-vysocina.cz, tel. 564 602 559), od které včas obdržíte další organizační pokyny.
Typ akce: Seminář
20.05.2021 - 20.05.2021
Seminář se koná od 10 do 16h online. Tématy jsou: představení nových hrozeb, souvisejících s rozvojem digitální společnosti, ochrana před zneužitím dat v kyberprostoru, ochrana člověka před nepříznivými důsledky užívání nových technologií, sociální dopady do společnosti. V případě Vašeho zájmu o účast prosím kontaktujte Evu Leligdonovou (e-mail: leligdonova.e@kr-vysocina.cz, tel. 564 602 559), od které včas obdržíte odkaz pro přihlášení do on-line prostředí a nezbytné organizační pokyny.
Typ akce: Seminář