20.05.2021 - 20.05.2021
Typ akce: Seminář

Seminář se koná od 10 do 16h online. Tématy jsou: představení nových hrozeb, souvisejících s rozvojem digitální společnosti, ochrana před zneužitím dat v kyberprostoru, ochrana člověka před nepříznivými důsledky užívání nových technologií, sociální dopady do společnosti. V případě Vašeho zájmu o účast prosím kontaktujte Evu Leligdonovou (e-mail: leligdonova.e@kr-vysocina.cz, tel. 564 602 559), od které včas obdržíte odkaz pro přihlášení do on-line prostředí a nezbytné organizační pokyny.