29.03.2022 - 29.03.2022
Typ akce: Workshop

V rámci projektu DigiVill proběhl ve Strmilově seminář na téma „Plánování veřejných prostranství“ pro zástupce obcí a neziskového sektoru.

Dopolední blok byl zaměřen na představení metodiky plánování veřejných prostranství malých obcí a osvědčených postupů pro zapojení veřejnosti do procesu proměny. Odpoledne následovala praktická část programu, kde měli účastníci semináře možnost si společně vybrané veřejné prostranství prohlédnout, zhodnotit jeho kvalitu a projednat případné návrhy na jeho zlepšení přímo v terénu.

Galerie