15.09.2021 - 16.09.2021
Typ akce: Seminář

SEMINÁŘ NA TÉMA „SOCIÁLNÍ SÍTĚ“ v rámci projektu „DigiVill“ Využití digitalizace ve veřejné správě 15. – 16. září 2021, 10:00 Místo konání: Spolkový dům Slavonice Seminář bude tlumočen. Ubytování, strava, doprava a další náklady jsou hrazeny všem účastníkům v rámci projektu DigiVill (ATCZ248) z programu Interreg V-A AT-CZ. V případě Vašeho zájmu o účast prosím kontaktujte nejpozději do 22. 8. 2021 Evu Leligdonovou (e-mail: leligdonova.e@kr-vysocina.cz, tel. 564 602 559), od které včas obdržíte další organizační pokyny.

 

15. 9. 2021

10:00 – 10:15

 

10:15 – 13:00

Přivítání účastníků, představení projektu

Eliška Vyhnánková

Jak fungují sociální sítě

Vytváření úspěšného obsahu na Facebooku

13:00 – 14:00

Přestávka na oběd

 

 

14:00 – 17:00

Eliška Vyhnánková

Vytváření úspěšného obsahu na Instagramu

Měření efektivity, vyhodnocování

Nástroje na analytiku, správu, vytváření obsahu

Diskuze

17:00

Ukončení prvního dne semináře

 

16. 9. 2021

 

 

9:00 – 12:00

Pavel Šenkapoun

Vylepšení textů pro digitální média

Nejdůležitější formy online obsahu

Pravidla copywritingu

Pokročilejší textařské techniky

12:00 – 13:00

Přestávka na oběd

 

 

13: 00 – 16:00

Tomáš Hájek

Pravidla pro focení tiskových konferencí, oficiálních návštěv a dalších akcí

Správné označování fotek, práva k jejich dalšímu použití

Fotografie na sociální sítě prostřednictvím telefonu (praktický nácvik)

Diskuze

16:00

Ukončení druhého dne semináře