01.07.2021 - 02.07.2021
Typ akce: Workshop

1. tematický workshop projektového týmu proběhl v jižních Čechách  1.-2.7. 2021.  

První den proběhl formou terénní exkurze u českých asociovaných partnerů projektu. Nejprve jsme navštívili NP Šumava, kde jsme si v doprovodu Ing. Jana Kozla, Ph.D. prohlédli demonstrační objekty s nepasečným hospodařením (Borová Lada a České Žleby). Poté jsme se přemístili do Volar, kde nás přivítal starosta města Mgr. Vít Pavlík spolu s ředitelem Městských lesů Volary Ing. Miroslavem Řežábkem, který nám představil majetkové podmínky, přístup k ochraně lesa, výskyt kalamit, přeměnu lesních porostů a lesní porosty s maloplošnou podrostní formou hospodaření a v neposlední řadě demonstrační objekt s nepasečným hospodařením ProSilva Bohemica. Na jednotlivých terénních lokalitách probíhala diskuse zúčastněných a výměna zkušeností z české i rakouské praxe.  

Druhý den byly prezentovány a diskutovány výsledky týkající se výstupu T.1.1.  – Identifikace společných problémů a syntéza příkladů dobré praxe v lesnictví. V závěru byly představeny nadcházející kroky a aktivity projektu. Prezentace z tohoto dne jsou ke stažení v příloze této události.

Galerie