30.09.2021 - 01.10.2021
Typ akce: Workshop

Druhý tematický workshop projektového týmu se konal 30. září a 1. října 2021 ve Waldviertelu v Raabs/Thaya.

 

První den  odpoledne byly představeny a společně se strategickými partnery diskutovány výsledky prvního výstupu T.1.1. - "Identifikace společných problémů a syntéza příkladů dobré praxe v lesnictví" včetně plánu dalších pracovních kroků. Spolkový institut pro zemědělství a záležitosti horských farmářů (BAB) prezentoval výsledky svého předchozího výzkumu v oblasti „Rizik a řízení rizik v zemědělství a lesnictví. Zástupce Zemědělské komory Dolního Rakouska poskytl informace o rozdělení odpovědností a pravomocí v lesnictví včetně možností financování. Zástupce Rakouských spolkových lesů představil své inovace související se změnou klimatu a praktické zkušenosti s řízením rizik v lesní oblasti Waldviertel-Voralpen.

 

Druhý den proběhla exkurze k místním strategickým partnerům ve Waldviertelu. Navštívili jsme malé i větší podniky, konkrétně areály ÖBF v Riegersburgu, Lesnický podnik Stift Altenburg a dva malé rodinné podniky, kde byly představeny a diskutovány různé strategie lesního hospodaření.

Galerie