28.06.2022 - 29.06.2022
Typ akce: Workshop

3. tematický workshop projektového týmu se konal v Moravském Krase 28.-29. června 2022.
  1. tematický workshop projektového týmu se konal v Moravském Krase 28.-29. června 2022.
  2. První den byla prezentována a společně s asociovanými partnery diskutována aktuální verze výstupu T.1.2. – Manuálu pro řízení rizik a krizí v lesnictví. Komentáře a doporučení asociovaných partnerů budou zohledněny a zapracovány do finální verze manuálu. Dále byla s asociovanými partnery diskutována forma struktura třetího výstupu projektu – Přeshraniční síť pro výměnu znalostí a informací.

     

    Druhý den jsme v rámci terénní exkurze navštívili Školní lesní podnik Masarykův les, Křtiny, kde nás Lumír Dobrovolný společně s Radkem Pokorným a Antonínem Martiníkem seznámili s různými druhy managementu aplikovanými na území 10.000 ha. První navštívenou lokalitou byla „Hašova svatyně“ prezentovaná směsí buku a modřínu. Na lokalitě Pokojná hora byla prezentována přeměna na výběrný les a management bukového lesa – „Dauerwald“. Poslední zastávkou byla výzkumná plocha „Tipeček“, kde byla prezentována obnova lesa po kalamitním stavu.

Galerie