Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.10.2020 - 31.12.2022

Alokované prostředky EFRR:

307 632,00 €

Číslo projektu:

ATCZ252

Zkratka:

nATCZwork

Vedoucí partner:

Správa Národního parku Podyjí

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Hana Matějková (urbanova@nppodyji.cz)

Partneři projektu:

  • Nationalpark Thayatal GmbH

O projektu:

Cílem projektu je propojení aktérů přeshraniční spolupráce v regionu obou národních parků. Podpoří se spolupráce mezi partnery projektu, vzdělávacími institucemi, obcemi a městy.

Nejnovější události

30.09.2022 - 09.10.2022
zážitkový program zaměřený na přírodu
Typ akce: Ostatní
04.09.2022 - 18.09.2022
Správa NP Podyjí ve spolupráci se Správou NP Thayatal pořádají česko-rakouský tábor pro dobrovolníky, kteří by chtěli pomoci s péčí o biotopy v obou národních parcích a něco se dozvědět o přírodě parků, jejím vývoji a ochraně. Bližší informace v přiloženém dokumentu, přihlášky na adresy v něm uvedené do 31. 5. 2022.
Typ akce: Ostatní
01.08.2022 - 30.08.2022
Správy národních parků Podyjí a Thayatal připravily akce pro návštěvníky těchto jedinečných území.
Typ akce: Ostatní

Podrobnější informace

Projekt je zaměřený na posílení spolupráce institucí, správ a vzdělávacích zařízení v oblasti národních parků Podyjí-Thayatal. Významně zlepší dlouhodobou přeshraniční spolupráci v regionu podporou tří úrovní přeshraniční kooperace.

Na regionální úrovni poskytne vytvoření přeshraniční kooperační sítě platformu pro vzájemné propojení regionálních aktérů přeshraniční spolupráce. Oba projektoví partneři k tomu zorganizují setkání, workshopy a exkurzi pro regionální instituce, jako jsou obce, města a další organizace, s cílem podpořit přeshraniční komunikaci a kooperaci. V rámci kooperační sítě se bude realizovana o studii proveditelnosti k založení ESÚS v regionu národního parku. Síť tak významně přispívá k prohlubování spolupráce a vytváření nových přeshraničních partnerství.


V oblasti environmentálního vzdělávání se budou realizovat aktivity na podporu přeshraničních vzdělávacích opatření jako společné vyučovací dny a dvojjazyčné vzdělávací programy, při nichž se národní parky Thayatal a Podyjí stanou místem setkávání základních a středních škol z obou zemí. Vytvoří se tím příležitosti k upevnění nebo navázání partnerství mezi školami.


V oblasti ochrany přírody je důležitým cílem posílení přeshraniční spolupráce správ národních parků Thayatal a Podyjí ke zlepšení ochrany přírody a krajiny v regionu. Za tímto účelem bude spolupráce obou národních parků podporována nejprve odstraňováním jazykových bariér, organizováním společných aktivit, posilováním společných veřejných výstupů i výměnou odborných informací a dalším vzděláváním pracovníků. Výměnné stáže a společné odborné vzdělávání v různých oblastech zprostředkují zkušenosti z ochrany přírody a budou dále posilovány komunikací v kooperační síti.

Výstupy projektu

  • Koncepční dokument: Plán péče o území
  • Vytvoření přeshraniční informační a strážní služby 
  • 10 videí/shotů, která budou prezentovat ochranu přírodních hodnot, populárně prezentovat zákonné limity a představí způsoby péče o území
  • Návštěvnický program
  • Výuková kolekce "Ze života národního parku"
  • Pro děti vícedenní pobyty v divočině