17.07.2022 - 22.07.2022
Typ akce: Ostatní

Správy národních parků Podyjí a Thayatal pořádají přeshraniční letní tábor pro děti od 11 do 15 let. Datum konání: 17. 7. – 22. 7. 2022

Zajímáte se o přírodu a rádi v ní pobýváte? Chcete strávit šest dní poznáváním krásné krajiny a máte týmového ducha? Přihlaste se na náš letní stanový tábor „DO DIVOČINY“, který proběhne v národních parcích Podyjí a Thayatal a jejich přilehlém okolí.

Předběžný program:

  • „Hrad, strážce údolí“: návštěva NP Thayatal, Kempu kočky divoké a města Hardegg
  • „Kde žije ledňáček“: splutí řeky Dyje v úseku Znojmo–Krhovice
  • „Podyjí, domov mnoha užovek, motýlů a rostlin“: poznávací výpravy do Podyjí
  • „Kdo hledá světlo“: noční zkoumání přírody
  • „Den se strážcem“: malým ochranářem v národním parku na jeden den
  • spousta tradičních i netradičních her a soutěží

Změna programu vyhrazena.

Přihlášení:

Zájemci o tábor „Do divočiny“ vyplní přihlášku do 26. 6. 2022. Potvrzení o registraci dostanete do 3 pracovních dnů od odeslání přihlášky.

Přihláška ke stažení na www.nppodyji.cz/aktuality
Vyplněnou přihlášku zašlete na e-mail: janakrejci7504@gmail.com

Podrobnosti k organizaci (místo srazu, seznam potřebného vybavení, další organizační detaily) zašleme přihlášeným a potvrzeným účastníkům do 4. 7. 2022.

 

Kontakt:

David Kuchařík  - SNP Podyjí

E-mail: david.kucharik@nppodyji.cz

Tel.:  +420 774 910 801

 

Jana Krejčí - Vodácký oddíl Neptun Znojmo, z.s.,

E-mail: janakrejci7504@gmail.com

Tel.:  +420 722 566 167 

Akce je realizována a plně financována v rámci projektu ATCZ252, nATCZwork z programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika pro programové období 2014-2020.